فایل word تهیه و بررسی پوشش آنتی باکتریال حاوی نانو ذرات بر فساد میکروبی شیر ماهی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تهیه و بررسی پوشش آنتی باکتریال حاوی نانو ذرات بر فساد میکروبی شیر ماهی :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

با توجه به رشد روز افزون جمعیت در جهان و افزایش نیاز جوامع بشری به مواد پروتیینی و محدودیت منابع خاکی جهت رفع نیاز, برنامه ریزان کشورها به استفاده هرچه بهتر از منابع گسترده آب ها و دریاها روی آورده اند. در میان غذاهای دریایی پر مصرف, مدت ماندگاری شیر ماهی در شرایط معمول 1 تا 2 روز است. در این مطالعه پس از تهیه فیله های شیر ماهی, محلول پوشش دهی حاوی غلطت 1 درصد کیتوزان, نانو ذرات کیتوزان و نانو ذرات درون پوشانی شده کیتوزان: عصاره آماده شد و فیله ها در محلول های مورد نظر غوطه ور شدند. فیله های آماده شده در یخچال نگهداری شدند و در زمان مورد نظر تحت آزمون های میکروبی قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد کاربرد پوشش های خوراکی مورد نظر منجر به کاهش معنی دار بار میکروبی نمونه های تیمار شده نسبت به نمونه های شاهد شده است . بیشترین تاثیر کاهشی متعلق به پوشش حاوی نانو ذرات درون پوشانی شده کیتوزان: عصاره است که این پوشش بعنوان پوششی جدید و کاربردی برای افزایش مدت زمان ماندگاری شیر ماهی پیشنهاد می شود.

لینک کمکی