فایل word سنتز و بررسی رفتار رهایش کود از هیدروژل نانو کامپوزیتی سدیم آلژینات - گرافت - آکریلیک اسید کوپلیمر - آکریل آمید/ سیلیکا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word سنتز و بررسی رفتار رهایش کود از هیدروژل نانو کامپوزیتی سدیم آلژینات - گرافت - آکریلیک اسید کوپلیمر - آکریل آمید/ سیلیکا :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

فرمولاسیون آهسته رهش کود شیمیایی NPK با استفاده از روش پلیمریزاسیون درجا و از طریق گرافت کردن زنجیره های پلیمری سدیم آلژینات بر روی مونومرهای آکریلیک اسید AA و آکریل آمید AAm در محلول حاوی نانو ذرات سیلیکا و ترکیب کود NPK تهیه گردید. نتایج حاصل از آنالیز FTIR واکنش گرافت شدن زنجیره های سدیم آلژینات بر روی مونومرهای آکریلاتی را تایید کرد. ریخت شناسی هیدروژل و هیدروژل نانوکامپوزیتی تهیه شده با استفاده از تصاویر SEM مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به تصاویر SEM ثبت شده, هیدروژل سنتز شد دارای سطح تقریبا صاف و باتخلخل کمتر می باشد اما هیدروژل نانو کامپوزیتی سنتز شده دارای ساختار بسیار متخلخل می باشد که در نتیجه اتصالات عرضی فیزیکی نانو ذرات سیلیکا ایجاد شده اند. میزان ظرفیت جذب آب تعادلی هیدروژل نانوکامپوزیتی تهیه شده متاثر از PH محلول و غلظت محلول نمک های مختلف می باشد. نتایج حاصل از آنالیزهای میزان جذب آب نشان داد که افزودن نانوذرات سیلیکا تا مقدار 15 درصد وزنی منجر به افزایش قابل ملاحظه ظرفیت جذب اب 1070g/g می شود. از طرفی رفتار رهایش کود از فرمولاسیون نانوکامپوزیتی حاوی کود نشان داد که افزودن نانو ذرات سیلیکا به داخل شبکه هیدروژل منجر به رهایش کودهای شیمیایی کپسوله شده می شود. باتوجه به مطالب گفته شده می توان نتیجه گرفت که فرمولاسیون نانوکامپوزیتی فرموله شده با کود به عنوان یک محصول زیست تخریب پذیر می تواند نقش موثری در کاهش میزان هدر رفت آب و نیز بهبود انتقال کود شیمیایی مورد نیاز گیاهان ایفا کند.

لینک کمکی