فایل word اثر بخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن اگاهي بر اضطراب و افسردگي بيماران سيگاري مبتلا به کانسر حنجره | open | 1697664

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word اثر بخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن اگاهي بر اضطراب و افسردگي بيماران سيگاري مبتلا به کانسر حنجره در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word اثر بخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن اگاهي بر اضطراب و افسردگي بيماران سيگاري مبتلا به کانسر حنجره راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثر بخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن اگاهي بر اضطراب و افسردگي بيماران سيگاري مبتلا به کانسر حنجره ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word اثر بخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن اگاهي بر اضطراب و افسردگي بيماران سيگاري مبتلا به کانسر حنجره ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word اثر بخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن اگاهي بر اضطراب و افسردگي بيماران سيگاري مبتلا به کانسر حنجره ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word اثر بخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن اگاهي بر اضطراب و افسردگي بيماران سيگاري مبتلا به کانسر حنجره ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word اثر بخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن اگاهي بر اضطراب و افسردگي بيماران سيگاري مبتلا به کانسر حنجره ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثر بخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن اگاهي بر اضطراب و افسردگي بيماران سيگاري مبتلا به کانسر حنجره ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word اثر بخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن اگاهي بر اضطراب و افسردگي بيماران سيگاري مبتلا به کانسر حنجره

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word اثر بخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن اگاهي بر اضطراب و افسردگي بيماران سيگاري مبتلا به کانسر حنجره

فایل word اثر بخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن اگاهي بر اضطراب و افسردگي بيماران سيگاري مبتلا به کانسر حنجره

بخشی از متن فایل word اثر بخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن اگاهي بر اضطراب و افسردگي بيماران سيگاري مبتلا به کانسر حنجره :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي,مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

ذهن اگاهی ,هشیاری غیر قضاوتی عاری از سوگیری ,غیر قابل توصیف و مبتنی بر زمان حال نسبت به تجربه ای است که دریک لحظه خاص در محدوده توجه یک فرد قرار دارد .هدف از این بژوهش ,بررسی اثر بخشی شناخت درمانی ذهن اگاهی برکاهش اضطراب و افسردگی افراد مبتلا به کانسر حنجره الست . بدین منظور طی یک بژوهش شبه ازمایشی از نوع طرح بیشازمون –بس ازمون با گروه گواه ,گمارش تصادفی و ازمون بیش و بس, 30 بیمار مبتلا به کانسر حنجره در بیمارستان امامرضا مشهد تصادفی در دو گروه ازمایش و کنترل کاربندی شدند .گروه ها در ابتدا با استفاده از برسشنامه افسردگی و اضطراببک ارزیابی شدند .سبس شیوه ذهن اگاهی در 8 جلسه 2 ساعته به گروه ازمایش اموخته شد وگروه کنترل مداخله ای دریافتنکرد .بعد از درمان مجددمیزان اضطراب و افسردگی شرکت کنندگان ارزیابی شد .نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره نشاندهنده معنا دار بین نتایج پیش ازمون وپس ازمون گروه ازمایش بود .بدین ترتیب می توان اذعان داشت که اموزش ذهناگاهی در کاهش اضطراب و افسردگی بیماران کانسر حنجره موثر است.

👇محصولات مشابه با فایل word اثر بخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن اگاهي بر اضطراب و افسردگي بيماران سيگاري مبتلا به کانسر حنجره👇

فایل word اثر بخشي قصه درماني در خشم کودکان طلاق | WORD فایل word اثر بخشي کاهش استرس مبتني بر ذهن اگاهي (MBSR) بر ميزان استرس ادراک شده و نگرش در انتخاب شيوه زايمان زنان باردار شهر اصفهان | WORD فایل word اثر بخشي گروه درماني هيجان مدار بر کاهش اضطراب و اعتياد به اينترنت در دانش آموزان دخترمتوسطه شهر تهران | WORD فایل word اثر بخشي موسيقي درماني بر افزايش مهارت هاي اجتماعي کودکان داراي اختلال اتيستيک | WORD فایل word اثر درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر خودکنترلي کودکان مبتلا به اختلال نافرماني مقابله اي | WORD فایل word اثر مستقيم و غير مستقيم کمال گرايي مثبت و منفي بر اضطراب و افسردگي دانشجويان: نقش ميانجي راهبردهاي تنظيم شناختي | WORD فایل word اثربخشي آموزش برنامه مديريت استرس به سبک لرن بر سبکهاي تفکر فعالان بورس اوراق بهادار | WORD فایل word اثربخشي آموزش به شيوه تحليل رفتار متقابل بر بهزيستي روانشناختي | WORD فایل word اثربخشي آموزش به شيوه تحليل رفتار متقابل بر شادکامي | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word اثربخشي گروه درماني شناختي-رفتاري بر بهبود کيفيت زندگي سوءمصرف کنندگان مواد مخدر مراجعه کننده به مراکز اقامتي (کمپ هاي) ترک اعتياد شهر تهران | WORD فایل word پيشينه تحولات قراردادهاي جديد نفتيIPC | WORD فایل word شرکت هاي پيمانکاري و چالش هاي پيش رو در بازار کار ايران | WORD فایل word رابطه طلاق عاطفي والدين و جهت گيري زندگي با شادکامي دانش اموزان دختر دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران | WORD فایل word اثربخشي آموزش مهارت هاي شناختي و فراشناختي بر تفکرانتقادي دانش آموزان تيزهوش و عادي | WORD فایل word پاورپوینت بررسی چهار زبان برنامه نویسی | WORD فایل word پاورپوینت بررسی سیستمهای خرید انبارداری و توزیع | WORD فایل word تخمين انرژي مورد استفاده در يک ساختمان بر اساس زمان و شرايط هوايي با استفاده از شبکه عصبي و الگوريتم ژنتيک | WORD فایل word خانواده و ازدواج در بوستان سعدي از ديدگاه ساختار اجتماعي | WORD فایل word تحقیق نقشه برداری (ترازیابی، زاویه، مساحت چهارضلعی و شش ضلعی) | WORD فایل word ارتباط کيفيت زندگي و تيپ شخصيتي دي با طرحواره ناسازگار اوليه در بيماران قلبي باي پس عروق کرونر | WORD فایل word پاورپوینت تعریف سازمان و مدیریت | WORD فایل word زمانبندي چند هدفه کارها با استفاده از نسخه دوم الگوريتم ژنتيک با مرتب سازي نامغلوب: توليد جبهه پارتو | WORD فایل word معاد و قيامت در کتاب قرآن و کتاب مقدس | WORD فایل word هم تراز سازي تداخل دروني در رله هاي MIMO همگاه در باند | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word اثر بخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن اگاهي بر اضطراب و افسردگي بيماران سيگاري مبتلا به کانسر حنجره فایل word اثر بخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن اگاهي بر اضطراب و افسردگي بيماران سيگاري مبتلا به کانسر حنجرهدانلود فایل word اثر بخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن اگاهي بر اضطراب و افسردگي بيماران سيگاري مبتلا به کانسر حنجره فایلwordاثربخشيشناختدرمانيمبتنيبرذهناگاهيبراضطرابوافسردگيبيمارانسيگاريمبتلابهکانسرحنجره