فایل word اثر بخشي موسيقي درماني بر افزايش مهارت هاي اجتماعي کودکان داراي اختلال اتيستيک | open | 1697668

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word اثر بخشي موسيقي درماني بر افزايش مهارت هاي اجتماعي کودکان داراي اختلال اتيستيک در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word اثر بخشي موسيقي درماني بر افزايش مهارت هاي اجتماعي کودکان داراي اختلال اتيستيک راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثر بخشي موسيقي درماني بر افزايش مهارت هاي اجتماعي کودکان داراي اختلال اتيستيک ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word اثر بخشي موسيقي درماني بر افزايش مهارت هاي اجتماعي کودکان داراي اختلال اتيستيک ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word اثر بخشي موسيقي درماني بر افزايش مهارت هاي اجتماعي کودکان داراي اختلال اتيستيک ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word اثر بخشي موسيقي درماني بر افزايش مهارت هاي اجتماعي کودکان داراي اختلال اتيستيک ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word اثر بخشي موسيقي درماني بر افزايش مهارت هاي اجتماعي کودکان داراي اختلال اتيستيک ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثر بخشي موسيقي درماني بر افزايش مهارت هاي اجتماعي کودکان داراي اختلال اتيستيک ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word اثر بخشي موسيقي درماني بر افزايش مهارت هاي اجتماعي کودکان داراي اختلال اتيستيک

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word اثر بخشي موسيقي درماني بر افزايش مهارت هاي اجتماعي کودکان داراي اختلال اتيستيک

فایل word اثر بخشي موسيقي درماني بر افزايش مهارت هاي اجتماعي کودکان داراي اختلال اتيستيک

بخشی از متن فایل word اثر بخشي موسيقي درماني بر افزايش مهارت هاي اجتماعي کودکان داراي اختلال اتيستيک :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي,مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حا ضر اثربخ شی مو سیقی درمانی بر افزایش مهارت های اجتماعی کودکان اوتی ستیک ردهسنی 6 الی 12 ساله می با شد. بدین منظور از بین کلیه کودکان دارای اختلال اوتی ستیک شهر ارومیه , تعداد 20کودک دارای این اختلال در رده سنی 6 تا 12 سال به صورت نمونه در د سترس انتخاب گردید. افراد با انتسابتصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شده و داده ها, از طریق پر سشنامه مهارتهای اجتماعی گر شام والیوت بد ست آمد. نتایج تحقیق نقش بسزای مو سیقی درمانی را بر تقویت مهارت های شناختی, درکی, آموزشی,حرکتی, اجتماعی, کلامی و عاطفی, نمایان کرد. نتیجه نهایی این پژوهش نشان داد موسیقی درمانی بطور معنیداری باعث افزایش مهارتهای اجتماعی, حس همکاری, قاطعیت و خویشتن داری در کودکان اوتیستیک شده است.

👇محصولات مشابه با فایل word اثر بخشي موسيقي درماني بر افزايش مهارت هاي اجتماعي کودکان داراي اختلال اتيستيک👇

فایل word اثر درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر خودکنترلي کودکان مبتلا به اختلال نافرماني مقابله اي | WORD فایل word اثر مستقيم و غير مستقيم کمال گرايي مثبت و منفي بر اضطراب و افسردگي دانشجويان: نقش ميانجي راهبردهاي تنظيم شناختي | WORD فایل word اثربخشي آموزش برنامه مديريت استرس به سبک لرن بر سبکهاي تفکر فعالان بورس اوراق بهادار | WORD فایل word اثربخشي آموزش به شيوه تحليل رفتار متقابل بر بهزيستي روانشناختي | WORD فایل word اثربخشي آموزش به شيوه تحليل رفتار متقابل بر شادکامي | WORD فایل word اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر تاب آوري زنان مبتلا به سرطان | WORD فایل word اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر خلاقيت شناختي و هيجاني دانشجويان | WORD فایل word اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر اضطراب بيماران مبتلا به سرطان پستان | WORD فایل word اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر کيفيت زندگي و استقامت ذهني مادران داراي کودکان کم توان ذهني | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word بررسي حقوقي شرايط تعويق صدور حکم و معافيت از کيفر در ايران | WORD فایل word حمايت ازبازسازي معماري نرم افزار براي بهبود سيستم نرم افزاري | WORD فایل word نحوه جبران خسارت ناشي از نقض حريم خصوصي | WORD فایل word بررسي مهمترين چالش هاي حال و آينده توسعه نرم افزار با تمرکز بر توسعه نرم افزارجهاني GSD و توسعه نرم افزار چابک Agile در پروژه هاي مقياس بزرگ | WORD فایل word بررسي تنافي يا عدم تنافي کيفر بدني و کرامت بشر بر اساس هارموني نظام جزايي اسلامي | WORD فایل word يادگيري سازماني و مديريت دانش | WORD فایل word تعليق اجراي مجازات در قانون مجازات اسلامي 1392 | WORD فایل word تناص قرآني در صحيفه رضويه با تکيه بر زيارتهاي جامعه | WORD فایل word جرم شناسي فرزند کشي در شهرستان خرم آباد (مطالعه ي موردي پرونده هاي قضايي سال هاي 1394-1392) | WORD فایل word نقش ژيوپليتيک کشور جمهوري اسلامي ايران و آسياي مرکزي با تاکيد بر کشور جمهوري قزاقستان | WORD فایل word پاسخ کتاب اینترو Active Skills for Reading | WORD فایل word تحليل حقوقي بيمه دريايي | WORD فایل word تحقیق اختلالات روانپزشکی کودکان و نوجوانان و راههای درمان آنها | WORD فایل word بررسي احکام، کارکردها و جايگاه مسجد | WORD فایل word ارايه يک رويکرد امنيتي براي پروتکل هاي مبتني بر جدول در شبکه هاي موبايلي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word اثر بخشي موسيقي درماني بر افزايش مهارت هاي اجتماعي کودکان داراي اختلال اتيستيک فایل word اثر بخشي موسيقي درماني بر افزايش مهارت هاي اجتماعي کودکان داراي اختلال اتيستيکدانلود فایل word اثر بخشي موسيقي درماني بر افزايش مهارت هاي اجتماعي کودکان داراي اختلال اتيستيک فایلwordاثربخشيموسيقيدرمانيبرافزايشمهارتهاياجتماعيکودکانداراياختلالاتيستيک