فایل word اثر درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر خودکنترلي کودکان مبتلا به اختلال نافرماني مقابله اي | open | 1697669

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word اثر درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر خودکنترلي کودکان مبتلا به اختلال نافرماني مقابله اي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word اثر درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر خودکنترلي کودکان مبتلا به اختلال نافرماني مقابله اي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثر درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر خودکنترلي کودکان مبتلا به اختلال نافرماني مقابله اي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word اثر درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر خودکنترلي کودکان مبتلا به اختلال نافرماني مقابله اي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word اثر درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر خودکنترلي کودکان مبتلا به اختلال نافرماني مقابله اي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word اثر درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر خودکنترلي کودکان مبتلا به اختلال نافرماني مقابله اي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word اثر درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر خودکنترلي کودکان مبتلا به اختلال نافرماني مقابله اي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثر درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر خودکنترلي کودکان مبتلا به اختلال نافرماني مقابله اي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word اثر درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر خودکنترلي کودکان مبتلا به اختلال نافرماني مقابله اي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word اثر درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر خودکنترلي کودکان مبتلا به اختلال نافرماني مقابله اي

فایل word اثر درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر خودکنترلي کودکان مبتلا به اختلال نافرماني مقابله اي

بخشی از متن فایل word اثر درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر خودکنترلي کودکان مبتلا به اختلال نافرماني مقابله اي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي,مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر, تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکنترلی کودکان مبتلا به اختلالنافرمانی مقابله ای مقطع ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 96-1395 بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر دارای اختلال نافرمانی مقابله ای مقطع ابتدایی شهر اصفهان بود. روش این پژوهش, آزمایشی از نوعپیش آزمون, پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. بدین منظور تعداد 30 دانش آموز دارای اختلال نافرمانی مقابله ای باروش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در سه گروه آزمایش و گواهجایگزین شدند (15 نفر در گروه و 15 نفر گروه گواه). گروه آزمایشی مداخلات آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد رادو جلسه در هفته به مدت 3 ماه دریافت نمودند, در حالیکه گروه گواه این مداخلات را دریافت نکردند. لازم به ذکر استکه مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد نه جلسه بود که سه جلسه اول مداخله متعلق به والدین این کودکان بود.ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان 6 تا 14 ساله و پرسشنامه خودکنترلی بود.داده های پژوهش با استفاده از تحلیل واریانس طرح ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل واریانس طرحترکیبی نشان داد, آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به صورت معنی داری میانگین نمرات گروه آزمایشی را نسبت بهگروه گواه در مراحل پس آزمون و پیگیری افزایش داده است (p> 0/001). بنابر یافته های این پژوهش, می توان از این روش درمانی به عنوان روش مداخله ای مفید, برای افزایش خودکنترلی کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای بهره برد.

👇محصولات مشابه با فایل word اثر درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر خودکنترلي کودکان مبتلا به اختلال نافرماني مقابله اي👇

فایل word اثر مستقيم و غير مستقيم کمال گرايي مثبت و منفي بر اضطراب و افسردگي دانشجويان: نقش ميانجي راهبردهاي تنظيم شناختي | WORD فایل word اثربخشي آموزش برنامه مديريت استرس به سبک لرن بر سبکهاي تفکر فعالان بورس اوراق بهادار | WORD فایل word اثربخشي آموزش به شيوه تحليل رفتار متقابل بر بهزيستي روانشناختي | WORD فایل word اثربخشي آموزش به شيوه تحليل رفتار متقابل بر شادکامي | WORD فایل word اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر تاب آوري زنان مبتلا به سرطان | WORD فایل word اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر خلاقيت شناختي و هيجاني دانشجويان | WORD فایل word اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر اضطراب بيماران مبتلا به سرطان پستان | WORD فایل word اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر کيفيت زندگي و استقامت ذهني مادران داراي کودکان کم توان ذهني | WORD فایل word اثربخشي آموزش ذهن آگاهي به شيوه گروهي بر افزايش سازگاري تحصيلي دانش آموزان | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word پاورپوینت کامل کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی (دکتر علی رضائیان) | WORD فایل word مدلسازي يادگيري فردي شده در مدارس ايران | WORD فایل word بررسي فقهي خلوت با نامحرم در منابع شيعه | WORD فایل word مروري بر روش هاي انتخاب ويژگي متون | WORD فایل word بکارگيري مديريت فرايند کسب و کار در بهبود عملکرد سازمان با استفاده از کارت امتيازي متوازن BSC مطالعه موردي: شرکت لبني کاله | WORD فایل word ماهيت نظم و امنيت در متون اسلامي | WORD فایل word پيش بيني سبک هاي مقابله اي بر پايه ي صميميت اجتماعي، شادکامي و مسيوليت پذيري در دانشجويان زن | WORD فایل word اخلاق در مديريت | WORD فایل word شبکه اي شدن ارتباطات و تاثير آن بر تحولات سياسي امنيتي کشورهاي عربي خاورميانه | WORD فایل word بررسي اثر تدليس و تخلف از شروط عقد نکاح در فقه اماميه | WORD فایل word حمايت از حريم خصوصي فضاي سايبري در تامين امنيت اجتماعي | WORD فایل word تامين اتوماتيک منابع در برنامه هاي کاربردي چند لايه در محيط رايانش ابري | WORD فایل word خشونت از منظر حقوقي ،فقهي و راهکارهاي مقابله وپيشگيري از گرايش به آن | WORD فایل word تهديدات آينده عليه امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران و نقش رسانه در مقابله با آنها | WORD فایل word افزایش علاقه و انگیزش دانش آموزان نسبت به شرکت در نماز جماعت | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word اثر درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر خودکنترلي کودکان مبتلا به اختلال نافرماني مقابله اي فایل word اثر درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر خودکنترلي کودکان مبتلا به اختلال نافرماني مقابله ايدانلود فایل word اثر درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر خودکنترلي کودکان مبتلا به اختلال نافرماني مقابله اي فایلwordاثردرمانمبتنيبرپذيرشوتعهدبرخودکنترليکودکانمبتلابهاختلالنافرمانيمقابلهاي