فایل word اثربخشی آموزش برنامه مدیریت استرس به سبک لرن بر سبکهای تفکر فعالان بورس اوراق بهادار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشی آموزش برنامه مدیریت استرس به سبک لرن بر سبکهای تفکر فعالان بورس اوراق بهادار :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی,مشاوره و علوم رفتاری

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

برنامه آموزشی لرن (LEARN), به عنوان یک مداخله چندوجهی که شامل مولفه های سبک زندگی, ورزش, نگرش هاارتباط ها و تغذیه است, می تواند به عنوان برنامه مهار استرس مورد توجه قرار گیرد. پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی باپیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. هدف, تعیین اثربخشی این مداخله چندوجی بر سبک تفکر فعالان بورساوراق بهادار بود. برای این منظور, جامعه فعالان بورس اوراق بهادار (پرسنل شرکت بورس اوراق بهادار تهران) به عنوان یکگروه در معرض استرس, مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه پژوهش با هماهنگی مدیریت مربوطه و از طریق انتشار فراخوانکتبی, انتخاب و در نهایت 40 نفر از ثبت نام کنندگان در دو گروه (20 نفر گروه آزمایش و 20 نفر گروه کنترل), به صورتتصادفی گمارده شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر (1992), استفاده شد.افرد گروه آزمایش تحت 18 جلسه آموزش مطابق پروتکل برنامه مدیریت استرس لرن قرار گرفتند. نتایج با آزمون آماریکوواریانس تحلیل و نشان داد که آموزش مداخله چند وجهی مدیریت استرس به سبک لرن بر تمامی مولفه های سبکهای تفکر (به جز سبک های تفکر سلطنتی و آنارشیستی) فعالان بورس اوراق بهادار موثر بوده است.

لینک کمکی