فایل word اثربخشي بازي درماني گشتالتي بر اضطراب دانش آموزان ناشنواي 7 تا 9 سال شهر ايلام | open | 1697708

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word اثربخشي بازي درماني گشتالتي بر اضطراب دانش آموزان ناشنواي 7 تا 9 سال شهر ايلام در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word اثربخشي بازي درماني گشتالتي بر اضطراب دانش آموزان ناشنواي 7 تا 9 سال شهر ايلام راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثربخشي بازي درماني گشتالتي بر اضطراب دانش آموزان ناشنواي 7 تا 9 سال شهر ايلام ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word اثربخشي بازي درماني گشتالتي بر اضطراب دانش آموزان ناشنواي 7 تا 9 سال شهر ايلام ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word اثربخشي بازي درماني گشتالتي بر اضطراب دانش آموزان ناشنواي 7 تا 9 سال شهر ايلام ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word اثربخشي بازي درماني گشتالتي بر اضطراب دانش آموزان ناشنواي 7 تا 9 سال شهر ايلام ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word اثربخشي بازي درماني گشتالتي بر اضطراب دانش آموزان ناشنواي 7 تا 9 سال شهر ايلام ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثربخشي بازي درماني گشتالتي بر اضطراب دانش آموزان ناشنواي 7 تا 9 سال شهر ايلام ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word اثربخشي بازي درماني گشتالتي بر اضطراب دانش آموزان ناشنواي 7 تا 9 سال شهر ايلام

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word اثربخشي بازي درماني گشتالتي بر اضطراب دانش آموزان ناشنواي 7 تا 9 سال شهر ايلام

فایل word اثربخشي بازي درماني گشتالتي بر اضطراب دانش آموزان ناشنواي 7 تا 9 سال شهر ايلام

بخشی از متن فایل word اثربخشي بازي درماني گشتالتي بر اضطراب دانش آموزان ناشنواي 7 تا 9 سال شهر ايلام :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي,مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بارزیابی میزان تاثیر بازی درمانی گشتالتی بر اضطراب دانش آموزان 7 تا 9 ساله ناشنوا در دوره اولابتدایی- پایه های اول تا سوم دبستان- که در مدارس استثنایی و تلفیقی شهر ایلام در سال تحصیلی 95-94 در حالتحصیل بودند, انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی و طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه های آزمایش وکنترل بود .جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان ناشنوای موجود در مدارس ابتدایی- استثنایی برگزیده شدند و پس ازاجرای پرسشنامه ی پژوهش (CSI4) به صورت هدفمند 24 دانش آموز ناشنوا دارای نشانه های اختلالات اضطرابی انتخاب شدند. ضمنا براساس پرونده ی موجود در مدرسه, معلولیتی دیگر غیر از ناشنوایی نداشته و افت شنوایی بالای 55 دسی بلداشتند. پس از انتخاب و به صورت تصادفی در دوگروه 12 نفری (گروه آزمایش, و گروه گواه), جایگزین شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی و روش آمار استنباطی یعنی تحلیل کوواریانساستفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که اجرای بازی درمانی گشتالتی در قالب 10 جلسه 45 دقیقه, طی 10 هفته برایدانش آموزان ناشنوایی که در پایه های اول تا سوم دبستان در مدارس استثنایی و تلفیقی تحصیل می کردند, باعث کاهشمعنی دار نمرات اضطراب شد.

👇محصولات مشابه با فایل word اثربخشي بازي درماني گشتالتي بر اضطراب دانش آموزان ناشنواي 7 تا 9 سال شهر ايلام👇

فایل word اثربخشي برنامه آموزش تفکر فلسفي بر راهبردهاي مقابله اي و جرات ورزي در دانش آموزان (مطالعه موردي دانش آموزان پسر مقطع هفتم راهنمايي شهرستان کاشان) | WORD فایل word اثربخشي خانواده درماني ساختاري بر رضايت زناشويي و تاب آوري همسران معتادان سم زدايي شده شهر بردسکن | WORD فایل word اثربخشي خانواده درماني ساختاري مينوچين بر طرحواره هاي ناسازگار اوليه زوج هاي متاهل معتاد | WORD فایل word اثربخشي درمان پذيرش و تعهد بر استرس ادراک شده و اضطراب آشکار و پنهان در بيماران زن مبتلا به فشارخون | WORD فایل word اثربخشي درمان چندوجهي لازاروس بر سلامت عمومي افراد مبتلا به سندرم روده تحريک پذير (IBS) | WORD فایل word اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر رفتارهاي پرخطر نوجوانان دچار اعتياد به اينترنت | WORD فایل word اثربخشي درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر اعتياد به بازي هاي اينترنتي با ميانجي گري متغيرهاي خودکنترلي و هيجان خواهي در نوجوانان پسر شهر تهران | WORD فایل word اثربخشي درمان شناختي- رفتاري بر بهبود نگهداري توجه و حافظه کاري کودکان مبتلابه اختلال نقص توجه/بيش فعالي | WORD فایل word اثربخشي درمان فراشناختي بر کيفيت زندگي افراد مبتلا به سندرم پيش از قاعدگي | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word رابطه حمايت اجتماعي افراد مهم زندگي و دشواري در تشخيص و توصيف احساسات با کنترل خشم در زوجين | WORD فایل word بررسي نقش تقوا در سلامت جسم و روح | WORD فایل word ارايه روشي براي ايجاد توازن بين قابليت اطمينان و تاخير در شبکه هاي نرم افزارمحور با استفاده از قرارگيري مناسب کنترلرها | WORD فایل word اتحاد مقدس | WORD فایل word امنيت مهمترين کارويژه دولت درانديشه امام خميني ره | WORD فایل word هستي شناسي ازديدگاه علامه طباطبايي | WORD فایل word تاثير ساختار سازماني دانشگاه آزاد اسلامي بر توانمندسازي کارکنان | WORD فایل word پاورپوینت (اسلاید) روش های نوین ارزیابی آلرژی در خون | WORD فایل word رياضيات منطق هاي فازي مبتني بر نرم مثلثي با نگاهي به معني شناسي | WORD فایل word مقايسه سلامت عمومي و اميد به زندگي در زنان و مردان مهاجر ساکن شهرک امام شهر چمستان | WORD فایل word جايگاه قاعده سابقه در حقوق خصوصي بين الملل و نظام کيفري آن | WORD فایل word شرور از ديدگاه ابن سينا نگاه هستي شناسانه( و ملاصدرا ) نگاه ادراکي | WORD فایل word رابطه اعتيادپذيري و تنظيم هيجان در دانشجويان | WORD فایل word بررسي تحمل پذيري خطا در محاسبات ابري | WORD فایل word استفاده از تکنيک هاي پردازش زبان طبيعي در پژوهش هاي مرتبط با خودکشي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word اثربخشي بازي درماني گشتالتي بر اضطراب دانش آموزان ناشنواي 7 تا 9 سال شهر ايلام فایل word اثربخشي بازي درماني گشتالتي بر اضطراب دانش آموزان ناشنواي 7 تا 9 سال شهر ايلامدانلود فایل word اثربخشي بازي درماني گشتالتي بر اضطراب دانش آموزان ناشنواي 7 تا 9 سال شهر ايلام فایلwordاثربخشيبازيدرمانيگشتالتيبراضطرابدانشآموزانناشنواي7تا9سالشهرايلام