فایل word اثربخشي خانواده درماني ساختاري مينوچين بر طرحواره هاي ناسازگار اوليه زوج هاي متاهل معتاد | open | 1697711

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word اثربخشي خانواده درماني ساختاري مينوچين بر طرحواره هاي ناسازگار اوليه زوج هاي متاهل معتاد در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word اثربخشي خانواده درماني ساختاري مينوچين بر طرحواره هاي ناسازگار اوليه زوج هاي متاهل معتاد راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثربخشي خانواده درماني ساختاري مينوچين بر طرحواره هاي ناسازگار اوليه زوج هاي متاهل معتاد ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word اثربخشي خانواده درماني ساختاري مينوچين بر طرحواره هاي ناسازگار اوليه زوج هاي متاهل معتاد ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word اثربخشي خانواده درماني ساختاري مينوچين بر طرحواره هاي ناسازگار اوليه زوج هاي متاهل معتاد ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word اثربخشي خانواده درماني ساختاري مينوچين بر طرحواره هاي ناسازگار اوليه زوج هاي متاهل معتاد ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word اثربخشي خانواده درماني ساختاري مينوچين بر طرحواره هاي ناسازگار اوليه زوج هاي متاهل معتاد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثربخشي خانواده درماني ساختاري مينوچين بر طرحواره هاي ناسازگار اوليه زوج هاي متاهل معتاد ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word اثربخشي خانواده درماني ساختاري مينوچين بر طرحواره هاي ناسازگار اوليه زوج هاي متاهل معتاد

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word اثربخشي خانواده درماني ساختاري مينوچين بر طرحواره هاي ناسازگار اوليه زوج هاي متاهل معتاد

فایل word اثربخشي خانواده درماني ساختاري مينوچين بر طرحواره هاي ناسازگار اوليه زوج هاي متاهل معتاد

بخشی از متن فایل word اثربخشي خانواده درماني ساختاري مينوچين بر طرحواره هاي ناسازگار اوليه زوج هاي متاهل معتاد :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي,مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

پیش زمینه و هدف: سومصرف مواد از عوامل مهم و تاثیر گذار براندازی یکی از نهادهای مهم و مقدس جامعه یعنی خانوادهاست. به همین سبب این پژوهش به اثر بخشی خانواده درمانی ساختاری مینوچین بر طرحواره های ناسازگار زوج هایمتاهل معتاد می پردازد. روش: پژوهش حاضر مطالعه ای شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه است.بدین ترتیب از 40 زوا معتاد مراجعه کننده به مراکز درمان سو مصرف مواد شهر بجنورد که به کمک پرسشنامهطرحواره های ناسازگار یانگ بررسی شدند, 20 زوج انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه که هر گروهشامل 10 زوج بود قرار گرفتند. یافته ها: نتایج حاصل از این بود که تفاوت نمرات گروه خانواده درمانی ساختاریمینوچین در مقایسه با گروه گواه در بهبود طرحواره های مراجعان مصرف کننده معنادار است. نتیجه گیری :گروه خانوادهدرمانی ساختاری مینوچین برای طرحواره های ناسازگار مصرف کنندگان مواد موثر است.

👇محصولات مشابه با فایل word اثربخشي خانواده درماني ساختاري مينوچين بر طرحواره هاي ناسازگار اوليه زوج هاي متاهل معتاد👇

فایل word اثربخشي درمان پذيرش و تعهد بر استرس ادراک شده و اضطراب آشکار و پنهان در بيماران زن مبتلا به فشارخون | WORD فایل word اثربخشي درمان چندوجهي لازاروس بر سلامت عمومي افراد مبتلا به سندرم روده تحريک پذير (IBS) | WORD فایل word اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر رفتارهاي پرخطر نوجوانان دچار اعتياد به اينترنت | WORD فایل word اثربخشي درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر اعتياد به بازي هاي اينترنتي با ميانجي گري متغيرهاي خودکنترلي و هيجان خواهي در نوجوانان پسر شهر تهران | WORD فایل word اثربخشي درمان شناختي- رفتاري بر بهبود نگهداري توجه و حافظه کاري کودکان مبتلابه اختلال نقص توجه/بيش فعالي | WORD فایل word اثربخشي درمان فراشناختي بر کيفيت زندگي افراد مبتلا به سندرم پيش از قاعدگي | WORD فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) تنظيم شناختي هيجان در زنان مبتلا به سوء مصرف شيشه شهر اراک | WORD فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر اضطراب اجتماعي دانشجويان | WORD فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر انعطاف پذيري شناختي در والدين داراي کودکان اوتيسم | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word بررسي رابطه اعتياد به اينترنت با سبک زندگي و هيجان خواهي دانشجويان دانشگاه آزاد واحد ساري | WORD فایل word آينده پژوهي و مديريت استراتژيک | WORD فایل word حقوق بشر و تطبيق آن با امر به معروف و نهي از منکر | WORD فایل word پاورپوینت نان نیم پز (parbaked bread) | WORD فایل word اقدامات دادگاه بعد از ابطال راي داوري | WORD فایل word طراحي تقسيم کننده توان ويلکينسون پهن باند با استفاده از مبدل تطبيق دهنده چند بخشي چبي شف | WORD فایل word تعاريف و طراحي بازاريابي رابطه مند | WORD فایل word بررسي تحولات قانون مجازات اسلامي در حوزه تخفيف و تشديد کيفرها | WORD فایل word پيش بيني تصوير بدني بر اساس کمال گرايي، خودپنداره و ويژگي هاي شخصيتي زنان متاهل | WORD فایل word پاورپوینت روش تدریس آزمایشى | WORD فایل word پاورپوینت بررسی انواع روش های توسعه شبکه و ابزار آن | WORD فایل word نقش طرحواره هاي ناسازگاراوليه در پيش بيني شادکامي زندگي و اميد به زندگي سالمندان مقيم خانه سالمندان | WORD فایل word طراحي قصه هاي مبتني بر ابراز وجود و تاثير آن بر شادکامي دانش آموزان پسر کمرو پايه پنجم ابتدايي ناحيه يک يزد | WORD فایل word تاثير طرح هاي مشتري محور شرکت ها بر وفاداري مشتريان مطالعه موردي: شعب بانک صادرات شهر ساري | WORD فایل word مروري بر عوامل موثر بر نگراني هاي سلامت در جوانان و نوجوانان | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word اثربخشي خانواده درماني ساختاري مينوچين بر طرحواره هاي ناسازگار اوليه زوج هاي متاهل معتاد فایل word اثربخشي خانواده درماني ساختاري مينوچين بر طرحواره هاي ناسازگار اوليه زوج هاي متاهل معتاددانلود فایل word اثربخشي خانواده درماني ساختاري مينوچين بر طرحواره هاي ناسازگار اوليه زوج هاي متاهل معتاد فایلwordاثربخشيخانوادهدرمانيساختاريمينوچينبرطرحوارههايناسازگاراوليهزوجهايمتاهلمعتاد