فایل word اثربخشي درمان چندوجهي لازاروس بر سلامت عمومي افراد مبتلا به سندرم روده تحريک پذير (IBS) | open | 1697713

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word اثربخشي درمان چندوجهي لازاروس بر سلامت عمومي افراد مبتلا به سندرم روده تحريک پذير (IBS) در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word اثربخشي درمان چندوجهي لازاروس بر سلامت عمومي افراد مبتلا به سندرم روده تحريک پذير (IBS) راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثربخشي درمان چندوجهي لازاروس بر سلامت عمومي افراد مبتلا به سندرم روده تحريک پذير (IBS) ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word اثربخشي درمان چندوجهي لازاروس بر سلامت عمومي افراد مبتلا به سندرم روده تحريک پذير (IBS) ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word اثربخشي درمان چندوجهي لازاروس بر سلامت عمومي افراد مبتلا به سندرم روده تحريک پذير (IBS) ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word اثربخشي درمان چندوجهي لازاروس بر سلامت عمومي افراد مبتلا به سندرم روده تحريک پذير (IBS) ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word اثربخشي درمان چندوجهي لازاروس بر سلامت عمومي افراد مبتلا به سندرم روده تحريک پذير (IBS) ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثربخشي درمان چندوجهي لازاروس بر سلامت عمومي افراد مبتلا به سندرم روده تحريک پذير (IBS) ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word اثربخشي درمان چندوجهي لازاروس بر سلامت عمومي افراد مبتلا به سندرم روده تحريک پذير (IBS)

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word اثربخشي درمان چندوجهي لازاروس بر سلامت عمومي افراد مبتلا به سندرم روده تحريک پذير (IBS)

فایل word اثربخشي درمان چندوجهي لازاروس بر سلامت عمومي افراد مبتلا به سندرم روده تحريک پذير (IBS)

بخشی از متن فایل word اثربخشي درمان چندوجهي لازاروس بر سلامت عمومي افراد مبتلا به سندرم روده تحريک پذير (IBS) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي,مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

نقش عواطف وهیجانات مختلف برگوارش کاملا اثبات شده است و در این حیطه سندرم روده تحریک پذیربیشتر مورد توجه بوده است. همچنین در عصر کنونی شناخت ویژگی های شخصیتی افراد در بسیاری ازموقعیت های زندگی ضرورت پیدا میکند. و از آنجا که میدانیم کارایی افراد در شغل, موفقیت آنها در تحصیل,اثربخشی روش های درمانی و بروز و ظهور بیماریهای مختلف با خصایص شخصیتی او رابطه دارد. درپژوهش حاضراز طرح نیمه تجربی, نوع پیش آزمون-پس آزمون و با دو گروه آزمایش و کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهشی راکلیه افراد مراجعه کننده به کلینیک های گوارشی در پاییز 95 درسطح کرج که مبتلا به سندرم روده تحریک پذیربودند تشکیل داده و 18 نفر از شرکتکنندگان به صورت تصادفی در 2گروه جایگزین شدند. قبل از اجرای متغیرمستقل, پیش آزمون روی شرکت کنندگان اجرا شد و داده های ناشی از اجرای آن جمع آوری گردید, سپس متغیرمستقل بر روی آنها اجرا گردید. بعد از آن, پسآزمون روی کل گروه ها اجرا و اطلاعات مربوط به آن جمع آوری شد.به منظور تعیین میزان ماندگاری اثرات ناشی از مداخله ها, پس از گذشت چهار هفته آزمون مجددا مورداندازه گیری و پیگیری قرار گرفت. همچنین در پژوهش حاضر تلاش شده تا اثربخشی درمان چند وجهی لازاروسمورد ارزیابی قراربگیرد.تجزیه و تحلیل دادهها نشان می دهد, استفاده از درمان چندوجهی لازاروس برسلامتعمومی افراد مبتلا به سندرم روده ی تحریک پذیر (IBS) موثربود. استفاده از روش درمانی چندوجهی لازارس برسلامت عمومی افراد مبتلا به سندرم روده ی تحریک پذیرسودمند به نظر می رسد.

👇محصولات مشابه با فایل word اثربخشي درمان چندوجهي لازاروس بر سلامت عمومي افراد مبتلا به سندرم روده تحريک پذير (IBS)👇

فایل word اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر رفتارهاي پرخطر نوجوانان دچار اعتياد به اينترنت | WORD فایل word اثربخشي درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر اعتياد به بازي هاي اينترنتي با ميانجي گري متغيرهاي خودکنترلي و هيجان خواهي در نوجوانان پسر شهر تهران | WORD فایل word اثربخشي درمان شناختي- رفتاري بر بهبود نگهداري توجه و حافظه کاري کودکان مبتلابه اختلال نقص توجه/بيش فعالي | WORD فایل word اثربخشي درمان فراشناختي بر کيفيت زندگي افراد مبتلا به سندرم پيش از قاعدگي | WORD فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) تنظيم شناختي هيجان در زنان مبتلا به سوء مصرف شيشه شهر اراک | WORD فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر اضطراب اجتماعي دانشجويان | WORD فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر انعطاف پذيري شناختي در والدين داراي کودکان اوتيسم | WORD فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر بهزيستي روانشناختي در والدين داراي کودکان اوتيسم | WORD فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر بهزيستي روانشناختي و رضايت زناشويي | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word شناسايي هويت انسان مبتني بر الگوهاي بيومتريک رگ هاي پشت دست و خطوط کف دست | WORD فایل word حل تمرین فصل سوم فیزیک پایه دهم (دوم متوسطه) -فنی و کاردانش | WORD فایل word جرم انگاري عدم ثبت ازدواج در آيينه فقه و حقوق اسلامي | WORD فایل word بررسي جامعه شناختي رابطه حوزه عمومي با حق مولف در ايران | WORD فایل word بهبود کيفيت مسير پيشنهادي در سامانه پيشنهادگر سفر مبتني بر شبکه هاي اجتماعي مکاننما با استفاده از الگوريتم هاي کاوش الگوهاي پرتکرار | WORD فایل word تحليلي بر مولفه هاي حقوق شهروندي و مديريت فرهنگي شهر در عصر حاضر | WORD فایل word آينده نگري در اثبات جرم در دادرسي کيفري،صحنه ي جرم | WORD فایل word بررسي اثرات الگوي ارتباطي معابر در جذب گردشگر مطالعه موردي شهرنوشهر | WORD فایل word رابطه سبک هاي سلامت روان با هوش معنوي دانشجويان دانشگاه زنجان | WORD فایل word بررسي ميزان تاثير والدين و خانواده بر انتخاب همسر از ديدگاه دانشجويان مرکز تربيت معلم حضرت معصومه (س) قم | WORD فایل word بررسي نقش سازمانهاي مردم نهاد در زمينه آموزش مهارت هاي زندگي و تاثير آن در افزايش سلامت روان افراد | WORD فایل word پاسخ کتاب چهارم Active Skills for Reading | WORD فایل word الگوي ارتباطي قرآني با توجه به گزاره هاي مدل ارتباطي ان ال پي | WORD فایل word مدار ديناميکي تفاضلي توان پايين براي مدارهاي ناهمگام | WORD فایل word رويکرد حقوق کيفري ايران به جرايم اقتصادي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word اثربخشي درمان چندوجهي لازاروس بر سلامت عمومي افراد مبتلا به سندرم روده تحريک پذير (IBS) فایل word اثربخشي درمان چندوجهي لازاروس بر سلامت عمومي افراد مبتلا به سندرم روده تحريک پذير (IBS)دانلود فایل word اثربخشي درمان چندوجهي لازاروس بر سلامت عمومي افراد مبتلا به سندرم روده تحريک پذير (IBS) فایلwordاثربخشيدرمانچندوجهيلازاروسبرسلامتعموميافرادمبتلابهسندرمرودهتحريکپذير(IBS)