فایل word اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر رفتارهاي پرخطر نوجوانان دچار اعتياد به اينترنت | open | 1697714

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر رفتارهاي پرخطر نوجوانان دچار اعتياد به اينترنت در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر رفتارهاي پرخطر نوجوانان دچار اعتياد به اينترنت راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر رفتارهاي پرخطر نوجوانان دچار اعتياد به اينترنت ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر رفتارهاي پرخطر نوجوانان دچار اعتياد به اينترنت ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر رفتارهاي پرخطر نوجوانان دچار اعتياد به اينترنت ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر رفتارهاي پرخطر نوجوانان دچار اعتياد به اينترنت ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر رفتارهاي پرخطر نوجوانان دچار اعتياد به اينترنت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر رفتارهاي پرخطر نوجوانان دچار اعتياد به اينترنت ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر رفتارهاي پرخطر نوجوانان دچار اعتياد به اينترنت

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر رفتارهاي پرخطر نوجوانان دچار اعتياد به اينترنت

فایل word اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر رفتارهاي پرخطر نوجوانان دچار اعتياد به اينترنت

بخشی از متن فایل word اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر رفتارهاي پرخطر نوجوانان دچار اعتياد به اينترنت :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي,مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت پرداختن به رفتارهای پرخطر در قشر نوجوانان, هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختیرفتاری بر رفتارهای پرخطر نوجوانان دچار اعتیاد به اینترنت بود. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی و از نوع طرح هایپیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهر بابل در نیم سال تحصیلی اول 1395-96 بودند که با غربالگری در پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ, 24 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به روش انتساب تصادفی در گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند, سپس گروه آزمایش تحتهشت جلسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری قرار گرفت. هر دو گروه با پرسشنامه ی رفتارهای پرخطر مورد ارزیابی قرارگرفتند. نتایج به دست آمده با استفاده از امار توصیفی و استنباطی شامل تحلیل کواریانس مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند.نتایج تجزیه تحلیل داده ها نشان داد که درمان شناختی رفتاری در رفتارهای پرخطر و مولفه های آن شامل سیگار کشیدن,مصرف مواد مخدر, رابطه ورفتار جنسی, گرایش به جنس مخالف و خشونت با بهبود معناداری همراه بود. پیشنهاد می شوداز نتایج پژوهش حاضر در طراحی برنامه های درمانی و آموزشی مرتبط با رفتارهای پرخطر در نوجوانان استفاده گردد.

👇محصولات مشابه با فایل word اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر رفتارهاي پرخطر نوجوانان دچار اعتياد به اينترنت👇

فایل word اثربخشي درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر اعتياد به بازي هاي اينترنتي با ميانجي گري متغيرهاي خودکنترلي و هيجان خواهي در نوجوانان پسر شهر تهران | WORD فایل word اثربخشي درمان شناختي- رفتاري بر بهبود نگهداري توجه و حافظه کاري کودکان مبتلابه اختلال نقص توجه/بيش فعالي | WORD فایل word اثربخشي درمان فراشناختي بر کيفيت زندگي افراد مبتلا به سندرم پيش از قاعدگي | WORD فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) تنظيم شناختي هيجان در زنان مبتلا به سوء مصرف شيشه شهر اراک | WORD فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر اضطراب اجتماعي دانشجويان | WORD فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر انعطاف پذيري شناختي در والدين داراي کودکان اوتيسم | WORD فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر بهزيستي روانشناختي در والدين داراي کودکان اوتيسم | WORD فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر بهزيستي روانشناختي و رضايت زناشويي | WORD فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر سازگاري رواني زنان مبتلا به سرطان پستان | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word نقش پايبندي به نماز و نگرش مذهبي در پيش بيني افسردگي و گرايش به خودکشي در دانشجويان | WORD فایل word بررسي رابطه تمايل به پرخاشگري و اضطراب با سبک هاي فرزند پروري نوجوانان شهر اصفهان | WORD فایل word بررسي رابطه مديريت دانش و سبک هاي تصميم گيري سهامداران نسبت به خريد و فروش سهام در بورس اوراق بهادار | WORD فایل word تحليل سازوکارهاي امکان تعليق اجراي مجازات در قانون جديد مجازات اسلامي 92 | WORD فایل word پيش بيني اميد به زندگي براساس انعطاف پذيري روانشناختي و سبک هاي مقابله اي اسلامي در جوانان (سنين 30-18) کم بينا و نابيناي | WORD فایل word اثربخشي قصه درماني شناختي – رفتاري بر هوش هيجاني و پرخاشگري دانش آموزان ابتدايي ناحيه يک تبريز | WORD فایل word پاورپوینت بررسی شناسایی وارزیابی جنبه های زیست محیطی | WORD فایل word ارتباط ذهن آگاهي، همجوشي شناختي و شخصيت جامعه پسند در دانشجويان | WORD فایل word مقدمه اي بر استاندارهاي گزارشگري بين المللي مالي (ifrs) | WORD فایل word ارزيابي کيفيت زندگي و ويژگي هاي شخصيتي دو گروه از مبتلايان به ملال جنسيتي قبل و بعد از جراحي تغيير جنسيت و مقايسه ي آنها با گروه شاهد | WORD فایل word بررسي و تبيين جايگاه رويکرد ميانگين گيري بيزي در بررسي عوامل موثر بر رشد شهري | WORD فایل word ماهيت جنون و اختلالات رواني | WORD فایل word آينده نگري در اثبات جرم در دادرسي کيفري،صحنه ي جرم | WORD فایل word فيلتر کردن هرزنامه هاي پست الکترونيکي با روشهاي ترکيبي يادگيري ماشين | WORD فایل word اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت بیمه كشور | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر رفتارهاي پرخطر نوجوانان دچار اعتياد به اينترنت فایل word اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر رفتارهاي پرخطر نوجوانان دچار اعتياد به اينترنتدانلود فایل word اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر رفتارهاي پرخطر نوجوانان دچار اعتياد به اينترنت فایلwordاثربخشيدرمانشناختيرفتاريبررفتارهايپرخطرنوجواناندچاراعتيادبهاينترنت