فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر سلامت روان و اجتناب تجربه اي بيماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه | open | 1697724

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر سلامت روان و اجتناب تجربه اي بيماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر سلامت روان و اجتناب تجربه اي بيماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر سلامت روان و اجتناب تجربه اي بيماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر سلامت روان و اجتناب تجربه اي بيماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر سلامت روان و اجتناب تجربه اي بيماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر سلامت روان و اجتناب تجربه اي بيماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر سلامت روان و اجتناب تجربه اي بيماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر سلامت روان و اجتناب تجربه اي بيماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر سلامت روان و اجتناب تجربه اي بيماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر سلامت روان و اجتناب تجربه اي بيماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر سلامت روان و اجتناب تجربه اي بيماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

بخشی از متن فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر سلامت روان و اجتناب تجربه اي بيماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي,مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سلامت روان و اجتناب تجربه ای بیماران مبتلا بهاختلال استرس پس از سانحه بود. روش پژوهش حاضر نیمه تجربی و طرح مورد استفاده در این پژوهش طرح پیش آزمون پس آزمون دو گروهی می باشد. جامعه ی آماری در این پژوهش شامل جانبازان مرد مبتلا به اختلال مزمن استرس پس از ضربه(PTSD) است که از روی پرونده بالینی و براساس علایم و نشانه های تشخیصی , توسط روان شناس و روان پزشک بیمارستان های ارتش به عنوان PTSD بستری و تحت درمان قرار گرفته و اکنون نیز برای پی گیری درمان مراجعه می نمودند. گروه نمونه مشتمل بر 30 بیمار مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه بود که با روش نمونه گیری در دسترس از بیمارستان 505ارتش انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه بندی شدند و افراد گروه آزمایش مطابق با پکیج طراحی شده در نه جلسه بادرمان پذیرش و تعهد مورد مداخله قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) و پرسشنامه پذیرش و عمل نسخه دوم (AAQ-II) بود, که روایی و پایایی این ابزارها در پژوهش های متعددی مورد تایید قرار گرفته است. داده هایپژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند. نتایج تحلیل آماری نشان داد باحذف تاثیر متغیر پیش آزمون,فرضیه پژوهش مبنی بر وجود تفاوت معنادار در متغیرهای سلامت روان و اجتناب تجربه ای در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل, تایید می گردد (P> 0/05).

👇محصولات مشابه با فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر سلامت روان و اجتناب تجربه اي بيماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه👇

فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر کاهش وزن و تصوير بدني زنان مبتلا به چاقي | WORD فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر کيفيت روابط والد فرزند والدين داراي کودک با اختلالات يادگيري | WORD فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد برافزايش سطح مولفه هاي (امانت داري، قانونمندي، خودمديريتي) مسيوليت پذيري دانش آموزان | WORD فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد برافزايش سطح مولفه هاي (وظيفه شناسي، سازمان يافتگي، پيشرفت گرايي) مسيوليت پذيري دانش آموزان | WORD فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد در خودتنظيمي و خودکارآمدي مادران داراي کودکان با اختلال نقص توجه و بيش فعالي | WORD فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد در کيفيت زندگي و رضايت زناشويي بيماران مبتلا به ام اس | WORD فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد در نشانه هاي افسردگي، اضطراب و استرس زنان مبتلا به ام اس | WORD فایل word اثربخشي درمان مديريت استرس با رويکرد شناختي – رفتاري بر افسردگي و بهزيستي روانشناختي پرستاران بيمارستانهاي شريعتي استان تهران | WORD فایل word اثربخشي ذهن آگاهي در عزتنفس و شادکامي دختران دبيرستاني | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word مروري بر اميد به زندگي، تاب آوري و عزت نفس در مادران کودکان فلج مغزي و سالم | WORD فایل word خلاقيت و نوآوري در مديريت | WORD فایل word مقايسه سلامت رواني دانشجويان نمازخوان و غيرنماز خوان | WORD فایل word کاربردها و شيوه هاي نوين سيستمهاي پيشنهاد دهنده | WORD فایل word تقلب و وظايف حسابرسان در قبال کشف تقلب | WORD فایل word واکاوي حقوقي وظايف، اختيارات و مسيوليت بازرسان در شرکت هاي سهامي | WORD فایل word نظر ابن خلدون راجب مهدويت | WORD فایل word پکیج کامل آموزشی نگارش طرح توجیهی + طرح های توجیهی آماده | WORD فایل word جرم سياسي در حقوق ايران | WORD فایل word بررسي تطبيقي جايگاه امنيت اجتماعي از ديدگاه قرآن و نهج البلاغه | WORD فایل word امکان سنجی احداث باغ عناب یک هکتاری | WORD فایل word بررسي تاثير ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري بر فرآيند تصميم گيري هاي مديران سازماني هاي دولتي شهر سنندج | WORD فایل word خشونت از منظر حقوقي ،فقهي و راهکارهاي مقابله وپيشگيري از گرايش به آن | WORD فایل word بررسي سياست جنايي ايران در زمينه حقوق شهروندي در تدوين قوانين آيين دادرسي کيفري و مجازات اسلامي مصوب 1392 | WORD فایل word تجهيز منابع مالي در بانکداري نوين | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر سلامت روان و اجتناب تجربه اي بيماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر سلامت روان و اجتناب تجربه اي بيماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحهدانلود فایل word اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر سلامت روان و اجتناب تجربه اي بيماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه فایلwordاثربخشيدرمانمبتنيبرپذيرشوتعهدبرسلامتروانواجتنابتجربهايبيمارانمبتلابهاختلالاسترسپسازسانحه