فایل word اثربخشي روشهاي اصلاح رفتار به مادران داراي کودک با اختلال کاستي توجه/بيش فعالي در کاهش نشانه هاي اختلال کاستي توجه و بيش فعالي | open | 1697736

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word اثربخشي روشهاي اصلاح رفتار به مادران داراي کودک با اختلال کاستي توجه/بيش فعالي در کاهش نشانه هاي اختلال کاستي توجه و بيش فعالي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word اثربخشي روشهاي اصلاح رفتار به مادران داراي کودک با اختلال کاستي توجه/بيش فعالي در کاهش نشانه هاي اختلال کاستي توجه و بيش فعالي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثربخشي روشهاي اصلاح رفتار به مادران داراي کودک با اختلال کاستي توجه/بيش فعالي در کاهش نشانه هاي اختلال کاستي توجه و بيش فعالي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word اثربخشي روشهاي اصلاح رفتار به مادران داراي کودک با اختلال کاستي توجه/بيش فعالي در کاهش نشانه هاي اختلال کاستي توجه و بيش فعالي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word اثربخشي روشهاي اصلاح رفتار به مادران داراي کودک با اختلال کاستي توجه/بيش فعالي در کاهش نشانه هاي اختلال کاستي توجه و بيش فعالي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word اثربخشي روشهاي اصلاح رفتار به مادران داراي کودک با اختلال کاستي توجه/بيش فعالي در کاهش نشانه هاي اختلال کاستي توجه و بيش فعالي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word اثربخشي روشهاي اصلاح رفتار به مادران داراي کودک با اختلال کاستي توجه/بيش فعالي در کاهش نشانه هاي اختلال کاستي توجه و بيش فعالي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثربخشي روشهاي اصلاح رفتار به مادران داراي کودک با اختلال کاستي توجه/بيش فعالي در کاهش نشانه هاي اختلال کاستي توجه و بيش فعالي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word اثربخشي روشهاي اصلاح رفتار به مادران داراي کودک با اختلال کاستي توجه/بيش فعالي در کاهش نشانه هاي اختلال کاستي توجه و بيش فعالي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word اثربخشي روشهاي اصلاح رفتار به مادران داراي کودک با اختلال کاستي توجه/بيش فعالي در کاهش نشانه هاي اختلال کاستي توجه و بيش فعالي

فایل word اثربخشي روشهاي اصلاح رفتار به مادران داراي کودک با اختلال کاستي توجه/بيش فعالي در کاهش نشانه هاي اختلال کاستي توجه و بيش فعالي

بخشی از متن فایل word اثربخشي روشهاي اصلاح رفتار به مادران داراي کودک با اختلال کاستي توجه/بيش فعالي در کاهش نشانه هاي اختلال کاستي توجه و بيش فعالي :


سال انتشار : 1396

مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف پژوهش بررسی اثربخشی روشهای اصلاح رفتار به مادران دارای کودک با اختلال کاستی توجه/بیش فعالی در درکاهش نشانه های اختلال کاستی توجه و بیش فعالی بوده است. طرح مورد استفاده در این پژوهش طرح نیمه آزمایشیاست, این طرح از نوع طرح های با گروه آزمایش و کنترل, همراه با پیش آزمون و پس آزمون می باشد. جامعه آماری اینپژوهش شامل کلیه مادران کودکانی بود که برای درمان اختلال کاستی توجه/بیش فعالی فرزندانشان در استان البرز بهمرکز مشاوره و خدمات روانشناسی گلشن در سال 1395 بود. تعداد 30 نفر به صورت تصادفی در دو گروه (15 نفر آزمایشو 15 نفر کنترل) قرار گرفتند. برای انجام پژوهش ابتدا در شرایط یکسان از هر دو گروه با استفاده از مقیاس درجه بندیکانرز فرم والدین پیش آزمون به عمل آمد و سپس مادران گروه آزمایش تحت آموزش 9 جلسه ای آموزش روشهای اصلاحرفتار قرار گرفتند. پس از اتمام جلسات آموزشی بر روی گروه آزمایش از هر دو گروه در شرایط یکسان پس آزمون به عملآمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل تحلیل کووایانستک متغیره (آنکوا) استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش روشهای اصلاح رفتار به مادران دارای کودک با اختلال کاستیتوجه/بیش فعالی در کاهش نشانه های اختلال کاستی توجه و بیش فعالی موثر است. میتوان گفت که با توجه به اثربخشیآموزش روشهای اصلاح رفتار به مادران دارای کودک با اختلال کاستی توجه/بیش فعالی میتوان از آن در جهت کاهشنشانه های اختلال کاستی توجه و بیش فعالی استفاده کرد.

👇محصولات مشابه با فایل word اثربخشي روشهاي اصلاح رفتار به مادران داراي کودک با اختلال کاستي توجه/بيش فعالي در کاهش نشانه هاي اختلال کاستي توجه و بيش فعالي👇

فایل word اثربخشي زوج درماني روابط موضوعي برخود متمايز سازي و سازگاري زناشويي زوجين متقاضي طلاق | WORD فایل word اثربخشي زوج درماني گروهي کوتاه مدت راه حل محور بر افزايش صميميت زناشويي زوجين | WORD فایل word اثربخشي شناخت درماني گروهي مبتني بر ذهن آگاهي بر افسردگي، اضطراب و استرس بيماران مبتلا به سرطان پستان: مطالعه موردي | WORD فایل word اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي (MBCT) بر بهبود سلامت روان زنان خيانت ديدهديده | WORD فایل word اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر کاهش سطح افسردگي و بهبود احساس انسجام رواني بيماران ديابتي | WORD فایل word اثربخشي شناخت رفتار درمانگري سالمندي بر اضطراب و کيفيت زندگي سالمندان مبتلا به بيماري پارکينسون | WORD فایل word اثربخشي طب سوزني بر اختلال خواب زنان مبتلا به اختلالات اضطرابي | WORD فایل word اثربخشي طرحواره درماني در کاهش اضطراب و رضايت زناشويي در زنان داراي تعارضات زناشويي | WORD فایل word اثربخشي طرحواره هاي ناسازگار اوليه بر رضايت زناشويي دانشجويان متاهل | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word ارتباط شهر الکترونيک، توسعه پايدار و مديريت يکپارچه شهري با نظم و امنيت | WORD فایل word داده کاوي در مديريت ارتباط با مشتري | WORD فایل word تحليل رابطه حمايت اجتماعي و کيفيت زنذگي کاري زنان | WORD فایل word تحقیق اختلالات روانپزشکی کودکان و نوجوانان و راههای درمان آنها | WORD فایل word پاورپوینت بررسی ایمنی انبارداری | WORD فایل word بانک نمونه سوالات و آزمون های کمک بهیاری و کمک پرستاری | WORD فایل word بررسي رابطه بين توانمندسازي روانشناختي و تعهد سازماني کارکنان وزارت جهاد کشاورزي شهر تهران | WORD فایل word هيجان خواهي و هوش اخلاقي | WORD فایل word بررسي رابطه بين استرس شغلي و ويژگي هاي شخصيتي با سندرم وانمود گرايي بين کارشناسان بهزيستي | WORD فایل word رابطه بين سبک هاي رهبري و فرهنگ سازماني مورد مطالعه: شرکت بهره برداري و تعميراتي مپنا | WORD فایل word بررسي اثر نابرابري واريانس ها درون پروفايل هاي خطي در فاز يک و معرفي دو رويکرد جايگزين | WORD فایل word بررسي تغييرات قتل عمد درقانون اخيرالتصويب به نسبت قوانين سابق | WORD فایل word آنتروپي گذشته نگروکاربرد آن در مديريت بيمه | WORD فایل word بررسي ارتباط رضايت شغلي با عملکرد پرسنل تحت امر يگان هاي مختلف ناجا ( مطالعه موردي : فرماندهي انتظامي استان گلستان ) | WORD فایل word تحقیق پنیر فراپالایش شده (UF) | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word اثربخشي روشهاي اصلاح رفتار به مادران داراي کودک با اختلال کاستي توجه/بيش فعالي در کاهش نشانه هاي اختلال کاستي توجه و بيش فعالي فایل word اثربخشي روشهاي اصلاح رفتار به مادران داراي کودک با اختلال کاستي توجه/بيش فعالي در کاهش نشانه هاي اختلال کاستي توجه و بيش فعاليدانلود فایل word اثربخشي روشهاي اصلاح رفتار به مادران داراي کودک با اختلال کاستي توجه/بيش فعالي در کاهش نشانه هاي اختلال کاستي توجه و بيش فعالي فایلwordاثربخشيروشهاياصلاحرفتاربهمادراندارايکودکبااختلالکاستيتوجه/بيشفعاليدرکاهشنشانههاياختلالکاستيتوجهوبيشفعالي