فایل word اثربخشي زوج درماني روابط موضوعي برخود متمايز سازي و سازگاري زناشويي زوجين متقاضي طلاق | open | 1697737

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word اثربخشي زوج درماني روابط موضوعي برخود متمايز سازي و سازگاري زناشويي زوجين متقاضي طلاق در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word اثربخشي زوج درماني روابط موضوعي برخود متمايز سازي و سازگاري زناشويي زوجين متقاضي طلاق راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثربخشي زوج درماني روابط موضوعي برخود متمايز سازي و سازگاري زناشويي زوجين متقاضي طلاق ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word اثربخشي زوج درماني روابط موضوعي برخود متمايز سازي و سازگاري زناشويي زوجين متقاضي طلاق ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word اثربخشي زوج درماني روابط موضوعي برخود متمايز سازي و سازگاري زناشويي زوجين متقاضي طلاق ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word اثربخشي زوج درماني روابط موضوعي برخود متمايز سازي و سازگاري زناشويي زوجين متقاضي طلاق ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word اثربخشي زوج درماني روابط موضوعي برخود متمايز سازي و سازگاري زناشويي زوجين متقاضي طلاق ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثربخشي زوج درماني روابط موضوعي برخود متمايز سازي و سازگاري زناشويي زوجين متقاضي طلاق ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word اثربخشي زوج درماني روابط موضوعي برخود متمايز سازي و سازگاري زناشويي زوجين متقاضي طلاق

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word اثربخشي زوج درماني روابط موضوعي برخود متمايز سازي و سازگاري زناشويي زوجين متقاضي طلاق

فایل word اثربخشي زوج درماني روابط موضوعي برخود متمايز سازي و سازگاري زناشويي زوجين متقاضي طلاق

بخشی از متن فایل word اثربخشي زوج درماني روابط موضوعي برخود متمايز سازي و سازگاري زناشويي زوجين متقاضي طلاق :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي,مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف: زوج درمانی روابط موضوعی با آگاه کردن زوجین به درون سازی های گذشته که از خانواده ی مبدابه همراه آورده اند, روابط کنونی زوجین را تبیین نموده که این عمل سازگاری زناشویی را افزایش می دهد. هدف ازانجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی زوج درمانی روابط موضوعی بر خودمتمایز سازی و سازگاری زناشویی زوجینمتقاضی طلاق است.روش: روش پژوهش در این مطالعه, نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل نابرابرمی باشد. جامعه آماری پژوهش عبارت است کلیه زوجین متقاضی طلاق که به مرکز مشاوره خانواده رویش که دربهار 94 به این مرکز مراجعه کرده اند می باشد. نمونه مورد مطالعه به صورت در دسترس و داوطلبانه می باشد که ازبین متقاضیان طلاق 30 زوج انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 زوج) و کنترل (15 زوج) قرارگرفتند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس تمایز یافتگی خود (DSI) و سازگاری زناشویی (DAS) استفاده گردید. گروه آزمایشی به مدت 8 جلسه تحت آموزش زوج درمانی روابط موضوعی قرار گرفت, اما گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. برای تحلیل داده های پژوهش از تحلیل کواریانس با نرم افزار SPSS19 استفاده گردید.

👇محصولات مشابه با فایل word اثربخشي زوج درماني روابط موضوعي برخود متمايز سازي و سازگاري زناشويي زوجين متقاضي طلاق👇

فایل word اثربخشي زوج درماني گروهي کوتاه مدت راه حل محور بر افزايش صميميت زناشويي زوجين | WORD فایل word اثربخشي شناخت درماني گروهي مبتني بر ذهن آگاهي بر افسردگي، اضطراب و استرس بيماران مبتلا به سرطان پستان: مطالعه موردي | WORD فایل word اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي (MBCT) بر بهبود سلامت روان زنان خيانت ديدهديده | WORD فایل word اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر کاهش سطح افسردگي و بهبود احساس انسجام رواني بيماران ديابتي | WORD فایل word اثربخشي شناخت رفتار درمانگري سالمندي بر اضطراب و کيفيت زندگي سالمندان مبتلا به بيماري پارکينسون | WORD فایل word اثربخشي طب سوزني بر اختلال خواب زنان مبتلا به اختلالات اضطرابي | WORD فایل word اثربخشي طرحواره درماني در کاهش اضطراب و رضايت زناشويي در زنان داراي تعارضات زناشويي | WORD فایل word اثربخشي طرحواره هاي ناسازگار اوليه بر رضايت زناشويي دانشجويان متاهل | WORD فایل word اثربخشي قصه درماني شناختي – رفتاري بر هوش هيجاني و پرخاشگري دانش آموزان ابتدايي ناحيه يک تبريز | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word مکانيزم نقاشي مشارکتي | WORD فایل word بهينه سازي الگوريتم مسيريابي LAP از طريق کاهش گام هاي هم گرايي در شبکه هاي تحت پوشش پروتکل OSPE | WORD فایل word جبرانسازي اشباع ترانسفورماتور جريان براي رله هاي تفاضلي ترانسفورماتور | WORD فایل word پاورپوینت بررسی تجزیه مقادیر کم | WORD فایل word ارزيابي کارايي پروتکل هاي مبتني بر تقاضا در شبکه هاي موبايلي | WORD فایل word نقش و وظايف سازمان بازرسي کشور در تسري حقوق شهروندي در جامعه | WORD فایل word هم معنايي در گويش لکي نورآبادي | WORD فایل word مسيوليت بانک ها در قرارداد مشارکت مدني نظام بانکي ايران | WORD فایل word بررسي تاثير اقليم بر خانه هاي سنتي اقليم سرد و کوهستاني (نمونه موردي شهرتبريز) | WORD فایل word ماهيت و نقش ادله الکترونيکي در اثبات دعاوي حقوقي وکيفري | WORD فایل word پيشرفت صنعتي جوامع و ارتباط آن با جرم | WORD فایل word مردم سالاري ديني بر گرفته از دين اسلام دربدنه نظام جمهوري اسلامي ايران | WORD فایل word اثربخشي مديتيشن هاي هندسي فرشاد بر کاهش شدت درد در بيماران سرطاني | WORD فایل word بررسي تطبيقي حق وحکم بامحوريت آراء | WORD فایل word الگوها مدل ها و رويکردهاي مديريت دانش، سازمان يادگيرنده | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word اثربخشي زوج درماني روابط موضوعي برخود متمايز سازي و سازگاري زناشويي زوجين متقاضي طلاق فایل word اثربخشي زوج درماني روابط موضوعي برخود متمايز سازي و سازگاري زناشويي زوجين متقاضي طلاقدانلود فایل word اثربخشي زوج درماني روابط موضوعي برخود متمايز سازي و سازگاري زناشويي زوجين متقاضي طلاق فایلwordاثربخشيزوجدرمانيروابطموضوعيبرخودمتمايزسازيوسازگاريزناشوييزوجينمتقاضيطلاق