فایل word اثربخشي شناخت درماني گروهي مبتني بر ذهن آگاهي بر افسردگي، اضطراب و استرس بيماران مبتلا به سرطان پستان: مطالعه موردي | open | 1697739

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word اثربخشي شناخت درماني گروهي مبتني بر ذهن آگاهي بر افسردگي، اضطراب و استرس بيماران مبتلا به سرطان پستان: مطالعه موردي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word اثربخشي شناخت درماني گروهي مبتني بر ذهن آگاهي بر افسردگي، اضطراب و استرس بيماران مبتلا به سرطان پستان: مطالعه موردي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثربخشي شناخت درماني گروهي مبتني بر ذهن آگاهي بر افسردگي، اضطراب و استرس بيماران مبتلا به سرطان پستان: مطالعه موردي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word اثربخشي شناخت درماني گروهي مبتني بر ذهن آگاهي بر افسردگي، اضطراب و استرس بيماران مبتلا به سرطان پستان: مطالعه موردي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word اثربخشي شناخت درماني گروهي مبتني بر ذهن آگاهي بر افسردگي، اضطراب و استرس بيماران مبتلا به سرطان پستان: مطالعه موردي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word اثربخشي شناخت درماني گروهي مبتني بر ذهن آگاهي بر افسردگي، اضطراب و استرس بيماران مبتلا به سرطان پستان: مطالعه موردي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word اثربخشي شناخت درماني گروهي مبتني بر ذهن آگاهي بر افسردگي، اضطراب و استرس بيماران مبتلا به سرطان پستان: مطالعه موردي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثربخشي شناخت درماني گروهي مبتني بر ذهن آگاهي بر افسردگي، اضطراب و استرس بيماران مبتلا به سرطان پستان: مطالعه موردي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word اثربخشي شناخت درماني گروهي مبتني بر ذهن آگاهي بر افسردگي، اضطراب و استرس بيماران مبتلا به سرطان پستان: مطالعه موردي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word اثربخشي شناخت درماني گروهي مبتني بر ذهن آگاهي بر افسردگي، اضطراب و استرس بيماران مبتلا به سرطان پستان: مطالعه موردي

فایل word اثربخشي شناخت درماني گروهي مبتني بر ذهن آگاهي بر افسردگي، اضطراب و استرس بيماران مبتلا به سرطان پستان: مطالعه موردي

بخشی از متن فایل word اثربخشي شناخت درماني گروهي مبتني بر ذهن آگاهي بر افسردگي, اضطراب و استرس بيماران مبتلا به سرطان پستان: مطالعه موردي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي,مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی, اضطراب و استرس زنان مبتلا به سرطان پستان صورت گرفت.روش: این پژوهش درچارچوب مطالعه مورد منفرد می باشد. دو بیمار با تشخیص سرطان پستان و دارا بودن ملاک های ورود از میان بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع) شهر تهران انتخاب شدند و طی 8 جلسه 2/5 ساعتی بیماران درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی را دریافت کردند و با پیگیری 2 ماهه اجرا گشت. ابزار مورد استفاده شامل مصاحبه بالینی ساختار یافته و پرسشنامه ای دموگرافیک, پرسشنامه افسردگی, اضطراب, استرس (DASS-21) بود که در مرحله پیش از درمان (خط پایه) و هنگام درمان (جلسات دوم, چهارم, ششم, هشتم) و پیگیری 2 ماهه توسط بیماران تکمیل شدند. برای تحلیل داده ها از ترسیم نمودار استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که میانگین نمرات افسردگی, اضطراب و استرس در دو زن مبتلا به سرطان پستان در دوره درمان و بعد از درمان به نسبت قبل از درمان بطور چشمگیری کاهش یافت. نتیجه گیری: با توجه به یافته اهی پژوهش حاضر می توان نتیجه گیری کرد که شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش میزان افسردگی, اضطراب و استرس بیماران مبتلا به سرطان پستان موثر است.

👇محصولات مشابه با فایل word اثربخشي شناخت درماني گروهي مبتني بر ذهن آگاهي بر افسردگي، اضطراب و استرس بيماران مبتلا به سرطان پستان: مطالعه موردي👇

فایل word اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي (MBCT) بر بهبود سلامت روان زنان خيانت ديدهديده | WORD فایل word اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر کاهش سطح افسردگي و بهبود احساس انسجام رواني بيماران ديابتي | WORD فایل word اثربخشي شناخت رفتار درمانگري سالمندي بر اضطراب و کيفيت زندگي سالمندان مبتلا به بيماري پارکينسون | WORD فایل word اثربخشي طب سوزني بر اختلال خواب زنان مبتلا به اختلالات اضطرابي | WORD فایل word اثربخشي طرحواره درماني در کاهش اضطراب و رضايت زناشويي در زنان داراي تعارضات زناشويي | WORD فایل word اثربخشي طرحواره هاي ناسازگار اوليه بر رضايت زناشويي دانشجويان متاهل | WORD فایل word اثربخشي قصه درماني شناختي – رفتاري بر هوش هيجاني و پرخاشگري دانش آموزان ابتدايي ناحيه يک تبريز | WORD فایل word اثربخشي کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر بهبود مولفه هاي تيپ شخصيتي D و استرس ادراک شده بيماران مبتلا به نارسايي قلبي | WORD فایل word اثربخشي گروه درماني اميد مدار بر سخت رويي و تاب آوري دانشجويان | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word فيلتر کردن هرزنامه هاي پست الکترونيکي با روشهاي ترکيبي يادگيري ماشين | WORD فایل word بهبود مکان يابي هابها در شبکه با استفاده از الگوريتم بهينه سازي مبتني برجغرافياي زيستي | WORD فایل word بررسي تاثير ريسک سيستماتيک بر تصميم سرمايه گذاران نسبت به خريد و فروش سهام دربورس اوراق بهادارهمدان | WORD فایل word سياست خارجي ج.ا.ا در قبال تحولات اخير سوريه از منظر نظريه سازه انگاري | WORD فایل word پاورپوینت بررسی اختلالات شخصیتی | WORD فایل word تاثير اعتياد والدين بر فرزندان | WORD فایل word مدلسازي و حل يک مساله دوهدفه زنجيره تامين برگشت پذير در حالت چند دوره اي و با فرض وجود کمبود | WORD فایل word بررسي رفتار مصرف کننده و مديران بازاريابي | WORD فایل word مولفه هاي مطلوب فرهنگ سازماني بانکي مطالعه موردي موسسه اعتباري ثامن | WORD فایل word مقايسه ميزان پرخاشگري و خود کنترلي در دانشجويان مرد به جاآوردند و نياورنده فريضه ي نماز | WORD فایل word بررسي اعتبار و جايگاه اسناد رسمي ثبت شده در دفاتر املاک اداره ثبت اسناد واملاک طبق ماده 22 قانون | WORD فایل word فراهم سازي کيفيت سرويس درالگوريتم زمانبندي هماهنگ توزيع شده در شبکه هاي مش وايمکس | WORD فایل word راهبردهاي آموزشي براي برقراري توازن ميان حقوق شهروندي وامنيت اجتماعي | WORD فایل word تحقیق استرس (فشار روانی) | WORD فایل word طراحي سيستم خبره بر پايه پردازش تصوير به منظور کنترل کيفيت مفتول هاي مسي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word اثربخشي شناخت درماني گروهي مبتني بر ذهن آگاهي بر افسردگي، اضطراب و استرس بيماران مبتلا به سرطان پستان: مطالعه موردي فایل word اثربخشي شناخت درماني گروهي مبتني بر ذهن آگاهي بر افسردگي، اضطراب و استرس بيماران مبتلا به سرطان پستان: مطالعه مورديدانلود فایل word اثربخشي شناخت درماني گروهي مبتني بر ذهن آگاهي بر افسردگي، اضطراب و استرس بيماران مبتلا به سرطان پستان: مطالعه موردي فایلwordاثربخشيشناختدرمانيگروهيمبتنيبرذهنآگاهيبرافسردگي،اضطرابواسترسبيمارانمبتلابهسرطانپستان:مطالعهموردي