فایل word اثربخشي طب سوزني بر اختلال خواب زنان مبتلا به اختلالات اضطرابي | open | 1697743

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word اثربخشي طب سوزني بر اختلال خواب زنان مبتلا به اختلالات اضطرابي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word اثربخشي طب سوزني بر اختلال خواب زنان مبتلا به اختلالات اضطرابي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثربخشي طب سوزني بر اختلال خواب زنان مبتلا به اختلالات اضطرابي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word اثربخشي طب سوزني بر اختلال خواب زنان مبتلا به اختلالات اضطرابي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word اثربخشي طب سوزني بر اختلال خواب زنان مبتلا به اختلالات اضطرابي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word اثربخشي طب سوزني بر اختلال خواب زنان مبتلا به اختلالات اضطرابي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word اثربخشي طب سوزني بر اختلال خواب زنان مبتلا به اختلالات اضطرابي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثربخشي طب سوزني بر اختلال خواب زنان مبتلا به اختلالات اضطرابي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word اثربخشي طب سوزني بر اختلال خواب زنان مبتلا به اختلالات اضطرابي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word اثربخشي طب سوزني بر اختلال خواب زنان مبتلا به اختلالات اضطرابي

فایل word اثربخشي طب سوزني بر اختلال خواب زنان مبتلا به اختلالات اضطرابي

بخشی از متن فایل word اثربخشي طب سوزني بر اختلال خواب زنان مبتلا به اختلالات اضطرابي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي,مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

امروزه تلاش های زیادی برای بهبود وضعیت خواب زنان دارای اضطراب فراگیر از طریق روش هایی همچون طب سوزنیصورت می گیرد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی طب سوزنی بر اختلال خواب زنان مضطرب انجام شد.روش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون, پسآزمون و پیگیری با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری کلیه زنان دارای اختلالات اضطرابی با اختلال خواب بودند برایانتخاب گروه نمونه از طریق روش نمونه گیری هدفمند و غربالگری و در نهایت روش در دسترس تعداد 30 نفر انتخاب و بهصورت کاملا تصادفی در دو گروه طب سوزنی و گروه کنترل قرار گرفتند. گروه با طب سوزنی 12 تا 15 جلسه, هفته ای 2 الی 3 بار تحت درمان در نقاط Anmian ,Sp6,UB62 ,Ren12 ,Kid6 ,PC6 ,HT7 ,DU20 و نقطه شن من گوش قرار گرفتند در حالی که گروه کنترل هیچ مداخله ای را در این مدت دریافت نکرد. داده ها به روش اندازه گیریهای مکررمورد تحلیل قرار گرفت. یافتهها: نتایج پژوهش نشان داد که مداخله طب سوزنی توانست اختلال خواب زنان مضطرب راکاهش دهد. نتیجه گیری: این یافته ها نشان می دهد که می توان با درمان های سنتی و کارآمد همچون طب سوزنی بهکاهش مشکلات ناشی از اختلال های خلقی اقدام کرد.

👇محصولات مشابه با فایل word اثربخشي طب سوزني بر اختلال خواب زنان مبتلا به اختلالات اضطرابي👇

فایل word اثربخشي طرحواره درماني در کاهش اضطراب و رضايت زناشويي در زنان داراي تعارضات زناشويي | WORD فایل word اثربخشي طرحواره هاي ناسازگار اوليه بر رضايت زناشويي دانشجويان متاهل | WORD فایل word اثربخشي قصه درماني شناختي – رفتاري بر هوش هيجاني و پرخاشگري دانش آموزان ابتدايي ناحيه يک تبريز | WORD فایل word اثربخشي کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر بهبود مولفه هاي تيپ شخصيتي D و استرس ادراک شده بيماران مبتلا به نارسايي قلبي | WORD فایل word اثربخشي گروه درماني اميد مدار بر سخت رويي و تاب آوري دانشجويان | WORD فایل word اثربخشي گروه درماني شناختي- رفتاري بر اضطراب اجتماعي و تصوير بدني افراد مبتلا به پسوريازيس | WORD فایل word اثربخشي گروه درماني شناختي-رفتاري بر بهبود کيفيت زندگي سوءمصرف کنندگان مواد مخدر مراجعه کننده به مراکز اقامتي (کمپ هاي) ترک اعتياد شهر تهران | WORD فایل word اثربخشي گشتالت درماني گروهي بر حل تکليف ناتمام و بخشودگي در زنان مبتلا به وسواس فکري عملي | WORD فایل word اثربخشي مداخلات فراشناختي بر بهبود کيفيت زندگي زوجين | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word موازين حاکم بر اجراي داوري خارجي در دادگاه ايران | WORD فایل word بررسي رابطه آموزش مادام العمر و نقش آن در سرمايه اجتماعي (مطالعه موردي دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان دلفان) | WORD فایل word مقايسه بهزيستي روان شناختي و رضايت از زندگي مادران با کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بيش فعالي و مادران کودکان عادي | WORD فایل word بازخواني آيات الاحکام مربوط به زنان در سوره نسا | WORD فایل word رابطه عوامل موثر بر بزهکاري با گرايش به اعتياد در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهراهواز | WORD فایل word نقش ميانجي بنيان هاي اخلاقي در رابطه بين وابستگي بين فردي با سبک زندگي زنان چاق | WORD فایل word طراحي رجيستر فايل دو کيلو بيتي با استفاده از دومينو مبتني بر مقايسه ولتاژ | WORD فایل word تقويت خوشه بندي FCM با استفاده از اتوماتاي يادگير براي آستانه سازي تصاوير | WORD فایل word تاثير چند رسانه اي مبتني بر طراحي چند رسانه اي بر ميزان يادگيري و يادداري درس رياضي دانش آموزان اوتيسمي پايه پنجم ابتدايي شهرستان ساري | WORD فایل word بررسي وجودي دولت هاي خودخوانده (مطالعه موردي: داعش) | WORD فایل word بررسي رابطه بين سبک هاي دفاعي و رضايت زناشويي | WORD فایل word امنيت و حملات در شبکه هاي MANETs | WORD فایل word ارايه روشي جديد براي جداسازي خطوط در اسناد تايپي فارسي به کمک پردازش تصوير | WORD فایل word بررسي رابطه بين بهداشت روان با کارکنان سالمند در سازمان آموزش و پرورش شهر جاجرم | WORD فایل word پاورپوینت بررسی بانكداری الكترونیك | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word اثربخشي طب سوزني بر اختلال خواب زنان مبتلا به اختلالات اضطرابي فایل word اثربخشي طب سوزني بر اختلال خواب زنان مبتلا به اختلالات اضطرابيدانلود فایل word اثربخشي طب سوزني بر اختلال خواب زنان مبتلا به اختلالات اضطرابي فایلwordاثربخشيطبسوزنيبراختلالخوابزنانمبتلابهاختلالاتاضطرابي