فایل word اثربخشي قصه درماني شناختي – رفتاري بر هوش هيجاني و پرخاشگري دانش آموزان ابتدايي ناحيه يک تبريز | open | 1697746

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word اثربخشي قصه درماني شناختي – رفتاري بر هوش هيجاني و پرخاشگري دانش آموزان ابتدايي ناحيه يک تبريز در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word اثربخشي قصه درماني شناختي – رفتاري بر هوش هيجاني و پرخاشگري دانش آموزان ابتدايي ناحيه يک تبريز راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثربخشي قصه درماني شناختي – رفتاري بر هوش هيجاني و پرخاشگري دانش آموزان ابتدايي ناحيه يک تبريز ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word اثربخشي قصه درماني شناختي – رفتاري بر هوش هيجاني و پرخاشگري دانش آموزان ابتدايي ناحيه يک تبريز ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word اثربخشي قصه درماني شناختي – رفتاري بر هوش هيجاني و پرخاشگري دانش آموزان ابتدايي ناحيه يک تبريز ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word اثربخشي قصه درماني شناختي – رفتاري بر هوش هيجاني و پرخاشگري دانش آموزان ابتدايي ناحيه يک تبريز ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word اثربخشي قصه درماني شناختي – رفتاري بر هوش هيجاني و پرخاشگري دانش آموزان ابتدايي ناحيه يک تبريز ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثربخشي قصه درماني شناختي – رفتاري بر هوش هيجاني و پرخاشگري دانش آموزان ابتدايي ناحيه يک تبريز ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word اثربخشي قصه درماني شناختي – رفتاري بر هوش هيجاني و پرخاشگري دانش آموزان ابتدايي ناحيه يک تبريز

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word اثربخشي قصه درماني شناختي – رفتاري بر هوش هيجاني و پرخاشگري دانش آموزان ابتدايي ناحيه يک تبريز

فایل word اثربخشي قصه درماني شناختي – رفتاري بر هوش هيجاني و پرخاشگري دانش آموزان ابتدايي ناحيه يک تبريز

بخشی از متن فایل word اثربخشي قصه درماني شناختي – رفتاري بر هوش هيجاني و پرخاشگري دانش آموزان ابتدايي ناحيه يک تبريز :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي,مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی اثربخشی قصه درمانی شناختی – رفتاری بر هوش هیجانی و پرخاشگری دانش آموزانابتدایی انجام گرفت . طرح در چهارچوب روش شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و با گروه کنترل اجرا گردید. جامعهمورد نظر کلیه ی دانش آموزان پسر ابتدایی دوره ی دوم مدارس ناحیه ی یک تبریز در سال تحصیلی 94-93, که با روشنمونه گیری خوشه ای 30 دانش آموز انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15) و کنترل (15) جایگزین شدندو پرسشنامه ی پرخاشگری باس و پری (1992) و پرسشنامه ی هوش هیجانی برادبری و گریوز (2005) از هر دو گروه اخذگردید. بعد گروه آزمایش به مدت 10 جلسه تحت مداخله ی متغیر مستقل قصه گویی شناختی- رفتاری قرار گرفت و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. پس از پایان مداخله از هر دو گروه پس آزمون پرخاشگری و هوش هیجانی به عمل آمد تا تاثیر متغیر مستقل بر متغیر های وابسته هوش هیانی, پرخاشگری مشخص گردد. داده ها با استفاده از انحراف استاندارد, میانگین و تحلیل کواریانس مورد توصیف و تحلیل قرار گرفت . همچنین یافته ها نشان داد , آموزش قصه درمانیشناختی – رفتاری بر هوش هیجانی و پرخاشگری دانش آموزان تاثیر دارد و به صورت معنی داری میزان هوش هیجانی افزایشو میزان پرخاشگری کاهش می یابد. و همین طور این نتایج قابلیت کاربرد قصه درمانی در مدارس و سایر مراکز تعلیم و تربیترا در جهت کاهش پرخاشگری و افزایش هوش هیجانی دانش آموزان ابتدایی نشان می دهد ؛ و از نتایج آن متخصصان و معلمانمی توانند بهره مند گردند.

👇محصولات مشابه با فایل word اثربخشي قصه درماني شناختي – رفتاري بر هوش هيجاني و پرخاشگري دانش آموزان ابتدايي ناحيه يک تبريز👇

فایل word اثربخشي کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر بهبود مولفه هاي تيپ شخصيتي D و استرس ادراک شده بيماران مبتلا به نارسايي قلبي | WORD فایل word اثربخشي گروه درماني اميد مدار بر سخت رويي و تاب آوري دانشجويان | WORD فایل word اثربخشي گروه درماني شناختي- رفتاري بر اضطراب اجتماعي و تصوير بدني افراد مبتلا به پسوريازيس | WORD فایل word اثربخشي گروه درماني شناختي-رفتاري بر بهبود کيفيت زندگي سوءمصرف کنندگان مواد مخدر مراجعه کننده به مراکز اقامتي (کمپ هاي) ترک اعتياد شهر تهران | WORD فایل word اثربخشي گشتالت درماني گروهي بر حل تکليف ناتمام و بخشودگي در زنان مبتلا به وسواس فکري عملي | WORD فایل word اثربخشي مداخلات فراشناختي بر بهبود کيفيت زندگي زوجين | WORD فایل word اثربخشي مدل ماتريکس درمان اعتياد بر تنظيم هيجان و کيفيت زندگي سوء مصرف کنندگان مت آمفتامين | WORD فایل word اثربخشي مديتيشن هاي هندسي فرشاد بر افسردگي در بيماران سرطاني | WORD فایل word اثربخشي مديتيشن هاي هندسي فرشاد بر کاهش شدت درد در بيماران سرطاني | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word بررسي چالش ها و تهديدات امىيتي در Cloud Computing و راهکار مقابل با آن | WORD فایل word حقوق شهروندي با تاکيد بر مردم و فرهنگ | WORD فایل word بررسي روش ها و رفتارهاي بزهکارانه متاثر از شبکه هاي اجتماعي مجازي در فضاي مجازي و حقيقي | WORD فایل word حل تمرین فصل پنجم فیزیک پایه دهم (دوم متوسطه) - فنی و کاردانش | WORD فایل word نگاهي به قرار بازداشت موقت در قوانين کيفري و اسناد بين المللي با نظر به رويه ي قضايي دادگاه هاي کيفري | WORD فایل word جزوه معادلات دیفرانسیل | WORD فایل word بيمه مسيوليت مدني پزشکان | WORD فایل word چهارچوب صلاحيت مجلس شوراي اسلامي در رسيدگي و تصويب بودجه در آيينه ي نظرات تفسيري شوراي نگهبان | WORD فایل word نقش پيش بيني کننده خودپنداره جنسي بر رضايت زناشويي زنان متاهل سنين باروري | WORD فایل word بررسي معيارهاي کالبدي فضاهاي شهري با رويکرد ارتقاء حضور زنان | WORD فایل word تشخيص نفوذ به شبکه با استفاده از تبديلات موجک گسسته هار | WORD فایل word پاورپوینت بررسی تجزیه مقادیر کم | WORD فایل word حسابداري مديريت | WORD فایل word تعيين حدود مسيوليت بيمه گر در جبران خسارت درقانون بيمه اجبار شخص ثالث | WORD فایل word تحقیق و پژوهش-عملکرد دیوار برشی در سازه | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word اثربخشي قصه درماني شناختي – رفتاري بر هوش هيجاني و پرخاشگري دانش آموزان ابتدايي ناحيه يک تبريز فایل word اثربخشي قصه درماني شناختي – رفتاري بر هوش هيجاني و پرخاشگري دانش آموزان ابتدايي ناحيه يک تبريزدانلود فایل word اثربخشي قصه درماني شناختي – رفتاري بر هوش هيجاني و پرخاشگري دانش آموزان ابتدايي ناحيه يک تبريز فایلwordاثربخشيقصهدرمانيشناختيرفتاريبرهوشهيجانيوپرخاشگريدانشآموزانابتداييناحيهيکتبريز