فایل word اثربخشي کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر بهبود مولفه هاي تيپ شخصيتي D و استرس ادراک شده بيماران مبتلا به نارسايي قلبي | open | 1697747

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word اثربخشي کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر بهبود مولفه هاي تيپ شخصيتي D و استرس ادراک شده بيماران مبتلا به نارسايي قلبي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word اثربخشي کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر بهبود مولفه هاي تيپ شخصيتي D و استرس ادراک شده بيماران مبتلا به نارسايي قلبي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثربخشي کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر بهبود مولفه هاي تيپ شخصيتي D و استرس ادراک شده بيماران مبتلا به نارسايي قلبي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word اثربخشي کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر بهبود مولفه هاي تيپ شخصيتي D و استرس ادراک شده بيماران مبتلا به نارسايي قلبي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word اثربخشي کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر بهبود مولفه هاي تيپ شخصيتي D و استرس ادراک شده بيماران مبتلا به نارسايي قلبي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word اثربخشي کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر بهبود مولفه هاي تيپ شخصيتي D و استرس ادراک شده بيماران مبتلا به نارسايي قلبي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word اثربخشي کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر بهبود مولفه هاي تيپ شخصيتي D و استرس ادراک شده بيماران مبتلا به نارسايي قلبي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثربخشي کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر بهبود مولفه هاي تيپ شخصيتي D و استرس ادراک شده بيماران مبتلا به نارسايي قلبي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word اثربخشي کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر بهبود مولفه هاي تيپ شخصيتي D و استرس ادراک شده بيماران مبتلا به نارسايي قلبي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word اثربخشي کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر بهبود مولفه هاي تيپ شخصيتي D و استرس ادراک شده بيماران مبتلا به نارسايي قلبي

فایل word اثربخشي کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر بهبود مولفه هاي تيپ شخصيتي D و استرس ادراک شده بيماران مبتلا به نارسايي قلبي

بخشی از متن فایل word اثربخشي کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر بهبود مولفه هاي تيپ شخصيتي D و استرس ادراک شده بيماران مبتلا به نارسايي قلبي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي,مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر, بررسی اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود مولفه های تیپشخصیتی D و استرس ادراک شده بیماران مبتلا به نارسایی قلبی بود. این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش حاضر بیماران مبتلا به نارسایی قلبیمراجعه کننده (سرپایی) به بیمارستان های شهر اصفهان در سال 1395 می باشند. از جامعه مورد نظرتعداد 24 نفر واجد شرایط ورود به طرح, به شیوه در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروهآزمایش (12 نفر) و کنترل (12 نفر) گمارده شدند. سپس گروه آزمایش در 8 جلسه به مدت 2 ساعتتحت درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی قرار گرفتند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامهاسترس ادارک شده و پرسشنامه تیپ شخصیتی D استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد, درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی, بر کاهش مولفه های تیپ شخصیتی Dیعنی عاطفه منفی و بازداری اجتماعی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی تاثیر معناداری دارد (p<0.05). همچنین نتایج نشان داد, درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی, بر کاهش استرس ادراک شده در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی تاثیر معناداری دارد (p<0.05).

👇محصولات مشابه با فایل word اثربخشي کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر بهبود مولفه هاي تيپ شخصيتي D و استرس ادراک شده بيماران مبتلا به نارسايي قلبي👇

فایل word اثربخشي گروه درماني اميد مدار بر سخت رويي و تاب آوري دانشجويان | WORD فایل word اثربخشي گروه درماني شناختي- رفتاري بر اضطراب اجتماعي و تصوير بدني افراد مبتلا به پسوريازيس | WORD فایل word اثربخشي گروه درماني شناختي-رفتاري بر بهبود کيفيت زندگي سوءمصرف کنندگان مواد مخدر مراجعه کننده به مراکز اقامتي (کمپ هاي) ترک اعتياد شهر تهران | WORD فایل word اثربخشي گشتالت درماني گروهي بر حل تکليف ناتمام و بخشودگي در زنان مبتلا به وسواس فکري عملي | WORD فایل word اثربخشي مداخلات فراشناختي بر بهبود کيفيت زندگي زوجين | WORD فایل word اثربخشي مدل ماتريکس درمان اعتياد بر تنظيم هيجان و کيفيت زندگي سوء مصرف کنندگان مت آمفتامين | WORD فایل word اثربخشي مديتيشن هاي هندسي فرشاد بر افسردگي در بيماران سرطاني | WORD فایل word اثربخشي مديتيشن هاي هندسي فرشاد بر کاهش شدت درد در بيماران سرطاني | WORD فایل word اثربخشي مديريت استرس با رويکرد شناختي _ رفتاري بر حساسيت اضطرابي مادران کودکان مبتلا به سرطان | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word رابطه پايبندي به نماز و نگرش مذهبي با سرسختي روان شناختي در دانشجويان | WORD فایل word آثار و احکام موانع موقت مستلزم اقامه مجدد دعوا در آيين دادرسي مدني | WORD فایل word مقايسه سطوح تمايز يافتگي خود در زنان و مردان جوان و ميانسال شاغل | WORD فایل word بررسي عملکرد جنسي زنان مبتلا به ديابت و مقايسه آنها با زنان غيربيمار | WORD فایل word مروري بر نقش ارتباط دهان به دهان بر توسعه وفاداري مشتريان | WORD فایل word بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور اهواز | WORD فایل word نقدي منتقدانه بر حقوق کيفري قرآن (قصاص) | WORD فایل word پاورپوینت درس دوم کتاب علوم تجربی پایه ششم (سرگذشت دفتر من) | WORD فایل word پاورپوینت حسابداری منابع انسانی؛ ابزار قدرتمند مدیریت | WORD فایل word بررسي ويژگيها، گونه ها، روشهاي توليد و توزيع پورنوگرافي | WORD فایل word راهبردهاي اساسي براي چالش مديريت زمان در کلاس هاي چندپايه | WORD فایل word راهکار هاي ارتقاء سلامت روان در طراحي مجتمع هاي مسکوني | WORD فایل word سيستم تشخيص هويت افراد با ضربات صفحه کليد مبتني بر شبکه عصبي نگاشت خودسازمانده | WORD فایل word اصلاح يک آنتن دو تايي دو قطبي با تغذيه سري و با هدف کوچک سازي اندازه آنتن وآرايه کردن آن براي افزايش بهره | WORD فایل word بررسي فقهي و حقوقي جرم بودن آتانازي غير فعال (ترک معالجه و درمان در بيماري هاي لاعلاج) | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word اثربخشي کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر بهبود مولفه هاي تيپ شخصيتي D و استرس ادراک شده بيماران مبتلا به نارسايي قلبي فایل word اثربخشي کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر بهبود مولفه هاي تيپ شخصيتي D و استرس ادراک شده بيماران مبتلا به نارسايي قلبيدانلود فایل word اثربخشي کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر بهبود مولفه هاي تيپ شخصيتي D و استرس ادراک شده بيماران مبتلا به نارسايي قلبي فایلwordاثربخشيکاهشاسترسمبتنيبرذهنآگاهيبربهبودمولفههايتيپشخصيتيDواسترسادراکشدهبيمارانمبتلابهنارساييقلبي