فایل word اثربخشي گروه درماني اميد مدار بر سخت رويي و تاب آوري دانشجويان | open | 1697748

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word اثربخشي گروه درماني اميد مدار بر سخت رويي و تاب آوري دانشجويان در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word اثربخشي گروه درماني اميد مدار بر سخت رويي و تاب آوري دانشجويان راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثربخشي گروه درماني اميد مدار بر سخت رويي و تاب آوري دانشجويان ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word اثربخشي گروه درماني اميد مدار بر سخت رويي و تاب آوري دانشجويان ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word اثربخشي گروه درماني اميد مدار بر سخت رويي و تاب آوري دانشجويان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word اثربخشي گروه درماني اميد مدار بر سخت رويي و تاب آوري دانشجويان ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word اثربخشي گروه درماني اميد مدار بر سخت رويي و تاب آوري دانشجويان ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word اثربخشي گروه درماني اميد مدار بر سخت رويي و تاب آوري دانشجويان ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word اثربخشي گروه درماني اميد مدار بر سخت رويي و تاب آوري دانشجويان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word اثربخشي گروه درماني اميد مدار بر سخت رويي و تاب آوري دانشجويان

فایل word اثربخشي گروه درماني اميد مدار بر سخت رويي و تاب آوري دانشجويان

بخشی از متن فایل word اثربخشي گروه درماني اميد مدار بر سخت رويي و تاب آوري دانشجويان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي,مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

hope therapy, resiliency, hardinessThe present study aimed to determine the effectiveness of hope therapy on students resiliency and hardiness. The method was quasi-experimental research with pretest - posttestcontrol group. The sample included 30 students of science and research of Tehran IslamicAzad University that were selected by candidates and screening. Instruments were twoquestionnaires of on hardiness and resiliency. Hope therapy for experimental group wasconducted for 8 sessions. The results showed that, hope focused group therapy group therapywas effective on resiliency and hardiness.

👇محصولات مشابه با فایل word اثربخشي گروه درماني اميد مدار بر سخت رويي و تاب آوري دانشجويان👇

فایل word اثربخشي گروه درماني شناختي- رفتاري بر اضطراب اجتماعي و تصوير بدني افراد مبتلا به پسوريازيس | WORD فایل word اثربخشي گروه درماني شناختي-رفتاري بر بهبود کيفيت زندگي سوءمصرف کنندگان مواد مخدر مراجعه کننده به مراکز اقامتي (کمپ هاي) ترک اعتياد شهر تهران | WORD فایل word اثربخشي گشتالت درماني گروهي بر حل تکليف ناتمام و بخشودگي در زنان مبتلا به وسواس فکري عملي | WORD فایل word اثربخشي مداخلات فراشناختي بر بهبود کيفيت زندگي زوجين | WORD فایل word اثربخشي مدل ماتريکس درمان اعتياد بر تنظيم هيجان و کيفيت زندگي سوء مصرف کنندگان مت آمفتامين | WORD فایل word اثربخشي مديتيشن هاي هندسي فرشاد بر افسردگي در بيماران سرطاني | WORD فایل word اثربخشي مديتيشن هاي هندسي فرشاد بر کاهش شدت درد در بيماران سرطاني | WORD فایل word اثربخشي مديريت استرس با رويکرد شناختي _ رفتاري بر حساسيت اضطرابي مادران کودکان مبتلا به سرطان | WORD فایل word اثربخشي مديريت استرس با رويکرد شناختي رفتاري بر افسردگي و بهزيستي رواني پرستاران | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word نگاهي به مهمترين نوآوري هاي قانون جديد مجازات اسلامي در زمينه تعزيرات مصوب 1 / 2 / 1392 | WORD فایل word بهينه سازي در شبکه هاي حداکثر جريان هرزوج گره | WORD فایل word پاورپوینت بررسی ایمنی انبارداری | WORD فایل word رابطه ي هوش هيجاني با فرسودگي شغلي دبيران دوره اول متوسطه شهرستان کوهدشت | WORD فایل word تجربه توسعه در مالزي | WORD فایل word بررسي رابطه مديريت زنجيره ارزش با جايگاه رقابتي بانک مسکن استان همدان | WORD فایل word مباني حقوق مالکيت وآثار حفاظت از آن | WORD فایل word سيستم تشخيص هويت عنبيه با استفاده از شبکه عصبي MLP مبتني بر توصيف گرSIFT | WORD فایل word مسيوليت بانک ها در قرارداد مشارکت مدني | WORD فایل word بررسي رابطه ميان کيفيت خواب و سازگاري اجتماعي دانشجويان | WORD فایل word رابطه بين اعتياد به اينترنت با افسردگي، اضطراب و استرس در دانشجويان دانشگاه آزاد اصفهان | WORD فایل word تربيت از ديدگاه سعدي | WORD فایل word ارتباط توسعه آموزش و پرورش و توسعه فرهنگي جامعه | WORD فایل word نقش فراشناخت و باورهاي ديني و سبک هاي مقابله با فشار رواني در علايم وسواس اجبار | WORD فایل word ارايه روشي براي طراحي آنتن مايکرواستريپ با استفاده از فرامواد مبتني بر الگوريتم رقابت استعماري | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word اثربخشي گروه درماني اميد مدار بر سخت رويي و تاب آوري دانشجويان فایل word اثربخشي گروه درماني اميد مدار بر سخت رويي و تاب آوري دانشجوياندانلود فایل word اثربخشي گروه درماني اميد مدار بر سخت رويي و تاب آوري دانشجويان فایلwordاثربخشيگروهدرمانياميدمداربرسختروييوتابآوريدانشجويان