فایل word بررسی عوامل موثر بر میزان افزایش خودباوری و خلاقیت در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان زاهدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی عوامل موثر بر میزان افزایش خودباوری و خلاقیت در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان زاهدان :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

در این مقاله خود باوری و خلاقیت به مطالعه و تحقیق به عنوان یک موضوع و مساله اجتماعی در میان جامعه, خصوصا قشر دانش آموزان مورد بررسی قرار می گیرد مطالعه به مثابه آیینه فرهنگ یک جامعه است به این معنا که مطالعه و تحقیق نمودن و اهمیت آن تا حد زیادی معرف فرهنگ آن جامعه است. مطالعه یک امر اکتسابی است که افراد از طریق مختلف و بر حسب شرایط و محیط اجتماعی و سیاسی خود سبک می کنند متاسفانه در کشور ما حتی در مراکز علمی و آموزشگاهی این مساله از توجهات لازم و کافی برخوردار نیست. لذا در این پژوهش تلا ش می شود که با بهره گیری از تمامی امکانات و ابزار مناسب و با استفاده از منابع و کتب علمی مختلف سعی در روشن نمودن مساله مورد تحقیق نمود تا مسبب حرکتی جهت دار به سوی خودباوری و خلاقیت در قشر محصل خصوصا اقشار دانش آموزان گردد.

لینک کمکی