فایل word بررسی فقهی و حقوقی ارث کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی پس از فوت والدین در مذاهب خمسه اسلامی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی فقهی و حقوقی ارث کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی پس از فوت والدین در مذاهب خمسه اسلامی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

زمانی که زوجین نمی توانند به طور طبیعی صاحب فرزند شوند, تلقیح اسپرم و تخمک در محیط آزمایشگاه صورت گرفته و پساز آن انتقال نطفه انجام می شود. در حالتی که انتقال نطفه بعد از فوت والدین صورت گیرد, آنچه نیاز به واکاوی دارد این است کهآیا فرزند متولد شده دارای نسب مشروع و قانونی است و نتیجتا از والدین متوفی خود ارث می برد یا خیر با بررسی اقوال فقها بهاین نتیجه می رسیم که از دیدگاه فقهای اهل سنت تلقیح مصنوعی برای زوجین تنها زمانی مقدور خواهد بود که عقد ازدواج آن هااعتبار قانونی داشته باشد و از آنجا که عقد نکاح به واسطه ی مرگ همسر باطل می گردد لذا استفاده از گامت همسر متوفی یا مطلقهممنوع است فلذا ارث بری در این حالت منتفی است. همچنین بنابر نظر مشهور فقهای شیعه این عمل جایز بوده و کودکی کهنطفه اش پس از فوت پدر منعقد شده باشد از وی ارث خواهد برد.

لینک کمکی