فایل word بررسی مجازات اعدام در جرم قاچاق مواد مخدر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی مجازات اعدام در جرم قاچاق مواد مخدر :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

با بررسی مجازات اعدام درمیابیم که مجازات اعدام یکی از شدیدترین کیفرهایی که از دیرباز در مجموعه قوانین جزایی پیش بینیشده است که این مجازات هدف اول کیفردهی که همان اصلاح مجرم است را تحقق نمی بخشد چرا که با اجرای مجازات اعداممجرم را از جامعه حذف کرده ایم.قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه سال 1389 همواره با تعیین مجازات هاینا متناسب و سنگین بالاخص اعدام و حبس ابد سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و کیفر را محور خود قرار داده است.سیاستکیفری ایران در برخورد با قاچاق مواد مخدر عملا بیشتر معطوف به برخورد با افراد حاشیه ای بوده است و عدم دسترسی به افراداصلی به علت سازمان یافته بودن باعث عدم تعادل و تناسب مجازات ها بالاخص در مورد افراد خرده پا شده است.از آنجا که جانمسلمان دارای حرمت است باید در اجرای مجازات اعدام احتیاط کامل را به کار برد لذا هدف این تحقیق بررسی مجازات اعدامقاچاق مواد مخدر از منظر شرعی و حقوقی است لذا در بخش اول به مبحث تعذیر پرداخته و در بخش دوم با نگاه اجمالی بهکارکرد مجازات اعدام در قاچاق مواد مخدر پرداخته ایم.

لینک کمکی