فایل word بررسی مقابله با جرایم کیفری علیه اموال در حقوق ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی مقابله با جرایم کیفری علیه اموال در حقوق ایران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

مهمترین هدف این پژوهش, شناسایی کم و کیف نقش اموال در وقوع جرایم علیه اموال می باشد و در مسیر دستیابی به این هدف,آسیب پذیری های اموال هویتی و شیوه های به کارگیری اموال و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جرم این اموال و استفاده از آنها برای ارتکاب جرایم دیگر معلوم می گردد. در برنامه های کوتاه مدت به استحکام بیشتر اموال نواقص و ضعف های سیستم بررسیاموال تاکید نموده و در برنامه های بلند مدت رویکرد بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته امروزی با قابلیت های الکترونیکی هم در صدوراموال و هم در بررسی اموال مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهایی تحقیق این است که برای اطمینان از احراز هویت فرد بایدبانک متمرکز اطلاعات فردی با مشارکت تمامی ارگانها و نهادهای ذیربط به وجود آید و در شناسایی اشخاص به جای تکیه برمندرجات ظاهری اموال هویتی که می تواند غیر واقعی و منحرف کننده باشد به سوابق موجود در آن بانک که از اعتماد بیشتریبرخوردار است, تاکید نمود.

لینک کمکی