فایل word بررسی نقش اینترپل در مقابله با جرایم اقلیت های شرق کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی نقش اینترپل در مقابله با جرایم اقلیت های شرق کشور :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

سازمان اینترپل در قرن حاضر بر پیشگیری از جرایم اقلیت ها تاکید نموده و آن را در کانون توجه خود قرار داده است. این سازمان در قلمروماموریت های بین المللی و داخلی خود, در زمینه مقابله با جرایم اقلیت ها تاکید خاصی دارد در این راستا و با تاکید بر افزایش همکاری های بین المللی, سازمان پلیس جنایی بین المللی اینترپل تاسیس گردیده است. روش تحقیق پژوهش حاضر به صورت اسنادی و از نوع تحلیلی- توصیفی است. اطلاعات این پژوهش به روش کتابخانه ای و از طریق فیش برداری جمع آوری و تحلیل شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اینترپل نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرایم اقلیت ها را بر عهده دارد و به خصوص در مبارزه با جرایم اقلتها از تلاش های بین المللی و ملی نیز در بسیاری از کشورها تلاش هایی برای مقابله با جرایم صورت گرفته و یا در حال انجام است. اما دولت ها با همه کوشش ها و اجرای طرح هایی که جهت مبارزه با این پدیده شوم به کار برده اند هنوز توفیقی در جلوگیری از این جرایم بدست نیاورده اند و استناد بین المللی هم تا کنون به دلیل عدم استقبال و توجه کشورها از امکان و توان پیش گیری و سرکوب کامل این جرایم برخوردار نبوده است. در سطح ملی و قوانین داخلی بسیاری از کشورها و مخصوصا کشور ایران نقاط ضعف بسیاری وجود دارد که بیش از همه به خاطر جدی نگرفتن مسیله جرایم اقلیت ها در مقایسه با جرایم دیگر می باشد و نتیجه می گیریم که دولت ها در سطح ملی باید دست به اقتداماتی زنند تا یک استراتژی ملی برای مقابله با این جرایم مطرح سازند و سیاست ها و برنامه هایی را برقرار نمایند تا از جرایم اقلیت ها جلوگیری کنند و راهکاری های اقتصادی و حقوقی را در کشورها ی مبدا که هدف آنها مشخصا بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جرایم می باشد, بکار گیرند و آگاهی از پیامدهای این جرایم را در میان مقامات پلیسی, مقامات قضایی و کنسولکری ها و سفارتخانه ها افزایش بدهند و مقامات پلیس را در جهت شناسایی موقعیت های این جرایم آموزش بدهند.

لینک کمکی