فایل word بررسی نقش سازمان همکاری و امنیت در اروپا (OSCE) و نقدهای وارده به آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی نقش سازمان همکاری و امنیت در اروپا (OSCE) و نقدهای وارده به آن :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

سازمان امنیت و همکاری اروپا سازمان امنیتی بیمانندی است. گرچه این سازمان همه کشورهای اروپایی را دربرمی گیرد, اما دولت های آمریکای شمالی هم در آن عضویت دارند. همچنین کانون توجه این سازمان به شکل بسیار آشکاری هر دو دسته وجوه نظامی و غیرنظامی امنیت را دربرمی گیرد. مسلما سازمان یاد شده اصلی ترین ابزاری است که اروپا برای هشدار به موقع در مورد درگیری ها, جلوگیری از ستیزها و بازسازی پس از درگیری ها در اختیار دارد. رویکرد این سازمان هم فراگیر و هم مبتنی بر همکاری است: فراگیر است زیرا وجوه گسترده امنیت از جمله امنیت انسانی, امنیت سیاسی- نظامی, و امنیت اقتصادی زیست محیطی را دربرمی گیرد, و مبتنی بر همکاری است, زیرا همه دولتهای عضو با موقعیتی برابر در آن مشارکت دارند و تقریبا در تمامی موارد, تصمیمات سیاسی الزام آور به اجماع گرفته می شود. سازمان امنیت و همکاری اروپا به مثابه سازمانی تکامل یابنده, سهم مهمی در ایجاد اروپایی باثبات, مردم سالار و صلح جو دارد. این سازمان به دلیل دامنه فراخ اعضایش منطقا عرصه ای طبیعی برای برقراری مناسباتی تازه میان دولتهای آن سوی اقیانوس آرام, اروپای غربی, اروپای شرقی, آسیای مرکزی و روسیه جدیدبود. در این تحقیق برآنیم تا با معرفی سازمان همکاری و امنیت اروپا از جمله تاریخچه, اهداف و جایگاه سازمان, ساختار و نهادهای سازمان و مختصری از فعالیتهای سازمانی, به بررسی نقش این سازمان در حل و فصل بحرانهای منطقه اروپا بپردازیم و به این سوال اساسی پاسخ دهیم که آیا این سازمان نقش عمدهای در حل این بحرانها داشته است یا خیر و چه انتقادهایی میتوان از این سازمان داشت

لینک کمکی