فایل word بررسی نقش و جایگاه مشارکت شوراها دررشد و توسعه آموزش وپرورش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی نقش و جایگاه مشارکت شوراها دررشد و توسعه آموزش وپرورش :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

شوراهای به عنوان تبلور و نمود مشارکت اصیل مردمی در عرصه تصمیم گیری های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی, به نوعیمشارکت جمعی و تصمیم گیری های مربوط به امور مردم هستند.از نظر دین و شریعت با توجه به تاکیدی که در سوره شورا بر آنشده است و نیز در قانون اساسی که 6 اصل آن به اهمیت شوراها در نظام جمهوری اسلامی می پردازد, اهمیت شوراها نمایان می شود. شوراها تجلیگاه مردم سالاری دینی به مفهوم کلمه و نمونه حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است.دین مبین اسلام بر منزلت شورا تاکید فراوان نموده است. آیات و روایات بی شماری بر این موضوع دلالت دارد از جمله آیه شریفه 38 از سوره مبارکه شورا آن جاکه می فرماید: و آنان که امر خدا را طاعت و اجابت کردند و نماز برپا داشتند و کارشان را با مشورت یکدیگر انجام دادند. از آنچه روزی شان کردیم به فقیران اتفاق کردند . و آیه 159 سوره آل عمران در سفارش پیامبر با اهل ایمان بر آنان ببخشایبرایشان طلب آمرزش کن و در امور با ایشان مشورت نما و آنگاه که تصمیم گرفتی توکل بر خدا کن که خداوند توکل کنندگان رادوست دارد . پیامبر و ایمه معصومین نیز بر انجام امور با مشورت و شورا تاکید داشته اند. از جمله حضرت علی (ع) که در باب شورا فرامین بسیاری داشته و چنین فرموده اند. من شاور الرجال شارکها فی عقولها (کسی که با انسانهای دیگر مشورت می کند در عقل های آنان شریک است) در جایی دیگر مشورت کردن را موجب دوری از استبداد دانسته و چنین بیان داشته اند: انسان همین که خود را در سطح مشورت قرار داد از استبداد دور شده است .

لینک کمکی