فایل word رابطه عقل و وحی در حکمت متعالیه (ملاصدرا)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه عقل و وحی در حکمت متعالیه (ملاصدرا) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

مبحث ارتباط عقل و وحی یکی از دیرینه ترین مسایل در زمینه معرفت شناسی محسوب می شود و همواره نزاع و مناقشه در بین عقل-گریزان از مهمترین مسایل حوزه دینی بوده است. صدرالمتالهین بر ارتباط و توافق وحی و عقل اصرار داشته و معتقد است نه تنهاعقل روشن کننده مبادی وحی است بلکه ارتباط وحی نیز در بسیاری از مسایل روشن کننده براهین عقلی می باشد. صددرالمتالهینحقیقت عقل را مرتبه چهارم از عقل نظری دانسته که در سایه سیر و اتصال به عقل فعال واجد دریافت معارف حق می گردد. ویمعتقد به رابطه دوسویه و درهم تنیده عقل و وحی در کنار هم است.

لینک کمکی