فایل word مولفه های انگیزه موفقیت ورزشکاران زن نخبه استان لرستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مولفه های انگیزه موفقیت ورزشکاران زن نخبه استان لرستان :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

در این پژوهش انگیزش, نقش متغیر وابسته را به خود اختصاص داده است و از بین مفاهیم مختلف انگیزشی, انگیزشرقابت مورد بررسی قرار گرفته و در آن به نظریه ویلیس استناد شده است. مبنای نظری نظریه ویلیس در مورد انگیزش رقابت برپایه نظریه انگیزش پیشرف قرار گرفته است. بنا براین ابتدا به مفاهیم, تعاریف, و طبقه بندی انگیزش پرداخته می شود و سپسنظریه های کلاسیک انگیزش پیشرفت و تحقیقات اخیری که بر روی این نظریه صورت گرفته است, بررسی خواهد شد. در ادامه,نظریه استنادی, نظریه اهداف پیشرفت و نظریه لیاقت که با دیدگاه های متفاوتی هر کدام به نوعی به دنبال نظریه های کلاسیک,انگیزش پیشرفت را مورد بررسی قرار داده اند, ارایه می گردد. در انتها رقابت و انگیزش رقابت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

لینک کمکی