فایل word بازخوانی آیات الاحکام مربوط به زنان در سوره نسا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بازخوانی آیات الاحکام مربوط به زنان در سوره نسا :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس پژوهش در فقه, حقوق و علوم اسلامی

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

قرآن کریم اولین منبع تشریع یا ادلهی اصلی احکام میباشد که بخشی از آیات قرآن به آیات الاحکام معروفند. آنچه مسلم است این است که قرآن به گونهای فشرده و در حد بیان عام و کلی به احکام پرداخته و از وارد شدن در خصوصیات و جزییات خودداری کرده و از آن مهمتر بخشی از احکام را به طور متشابه و تفسیر برانگیز آورده است؛ قرآن, زن و مرد را ازنظر حیثیت انسانی و کسب فضایل اخلاقی و پاداشهای اخروی همتای یکدیگر معرفی نمود و با تایید پاره ای تفاوتهای حقوقی بین آنها در مواردی مانند سرپرستی خانواده, جواز تعدد زوجات برای مردان در محدوده ای معین, طلاق, ارث, اصلعدالت را به جای اصل برابری کامل, زیر بنای حقوقی خاصی را برای ثبات خانواده و حفظ حقوق زن وضع کرده است. بنابراین, در نظام حقوقی اسلام با توجه به اشتراکات و تفاوت های زن و مرد تلاش شده تا حدی که ممکن است ضمن حفظ نهاد خانواده, از حقوق زنان دفاع شود. در این پژوهش با تکیه بر آیات الاحکام زنان در سوره نسا تلاش گردیده تا آیات الاحکام مورد بررسی قرار گیرد.

لینک کمکی