فایل word برخی از عوامل کودک آزاری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word برخی از عوامل کودک آزاری :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس پژوهش در فقه, حقوق و علوم اسلامی

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در این پژوهش سعی بر این شده است نگاهی هر چند مختصر به این پدیده اجتماعی انداخته و در مورد برخی ازآسیب های فردی و اجتماعی وارده از سوی آن به بحث و گفتگو بپردازیم و با این امیدکه در آینده شاهد کاهش میزان آن باشیم. روش در این پژوهش بر اساس تحقیقات میدانی و کتابخانه ای صورت گرفته است. تا بتوانیممشکلات آن را در جامعه برسی کنیم و عوامل متعددی که بر این مسله حاکم است را شناسایی کرده. کودکان از آسیب پذیرترین گروه های جامعه هستند و خطر تعرض افراد گوناگون در خانواده یا اجتماع, همواره آنها را تهدیدمی کند. یکی از خطرات بالقوه در مورد کودکان, کودک آزاری است. مطالعات به عمل آمده نمایانگر آن است کهبخش قابل توجهی از موارد کودک آزاری توسط کسانی اتفاق می افتد که سالها پیش خود, قربانی کودک آزاری توسط والدین یا سایر بزرگترها بوده اند. کودک آزاری نه تنها امروز و دیروز کودکان را نشانه می رود, بلکه از آنهابزرگسالانی ضعیف النفس, تحقیر شده و با عزت نفس پایین می سازد که یا در خود فرو می روند و منزوی گونه می شوند و یا از جامعه انتقام می گیرند. کودک آزاری عبارت است از هر گونه فعل یا ترک فعلی که باعث آزار روحی وجسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود یک کودک شود. کودک آزاری به عنوان یک پدیده اجتماعی فرهنگی که - نشان دهنده بحران در یک جامعه است, امروزه روند رو به رشدی را در جامعه ما طی می کند. بدرفتاری با کودکان از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. یعنی کودکانی که مورد بدرفتاری قرار می گیرند , خود در آینده والدینی بدرفتار می شوند.

لینک کمکی