فایل word بررسی اعتبار موالات بین ایجاب و قبول در عقود از منظر فقهی وحقوقی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی اعتبار موالات بین ایجاب و قبول در عقود از منظر فقهی وحقوقی :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس پژوهش در فقه, حقوق و علوم اسلامی

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

یکی از نیازهای روزمره بشر انعقاد عقد و قرارداد است که با توسعه بخشهای مختلف, روز به روز به این نیازافزوده میشود. عقود شرعی مانند خرید و فروش و نکاح دارای دو جز ایجاب و قبول هستند, به این معنا که اعلام رضایت هر دو طرف با صیغهای خاص برای ایجاد این عقدها لازم است.برخی فقیهان رعایت توالی و موالات بین اجزارا لازم دانستهاند. توالی در لغت به معنی پی در پی بودن و پشت سر هم قرار داشتن است. توالی یا موالات بین ایجاب و قبول نیز از معنی لغوی دور نیست زیرا پس از اعلام ایجاب از ناحیه یک طرف باید قبولی که از ناحیه طرف دیگراعلام میشود با زمان ایجاب فاصله چندانی نداشته باشد که عرفا آن را مربوط به ایجاب بدانند. در مورد اعتبار یا عدم اعتبار موالات در عقود میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی قایل به اعتبار موالات در عقود هستند و برخی قایل به عدم اعتبار موالات در عقود هستند. از آنجایی که در این رابطه, کتاب یا مقاله مستقلی که به طور مستدل و جامعبه بیان آرا پرداخته باشد کمتر به چشم میخورد بنابراین نوشتار حاضر به بیان و نقد و بررسی آرا فقها در مورد اعتبار یا عدم اعتبار موالات در عقود پرداخته است.

لینک کمکی