فایل word بررسی انواع سازوکار مذاکره مجدد جهت تعدیل قراردادهای طولانی مدت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی انواع سازوکار مذاکره مجدد جهت تعدیل قراردادهای طولانی مدت :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس پژوهش در فقه, حقوق و علوم اسلامی

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

انعطافپذیری در قراردادهای طولانیمدت تضمینکننده تداوم قراردادها و دستیابی به کلیه اهداف است. یکی از سازوکارهای تعدیل وبازبینی این قبیل قراردادها مذاکره مجدد است. مذاکرهمجدد میتواند براساس مبانی مختلف اعم از قانونی یا قراردادی تحقق یابد. اصولا, طرفین این قبیل قراردادها با توجه به محدودیتهای نظام حقوقی حاکم, برای اطمینان از تعادل بین ثبات و انعطافپذیری تلاش می- کنند شرط مذاکرهمجدد را در قرارداد خود درج کنند. از اینرو خود را به مذاکره مجدد عناصر اساسی قراردادشان بر مبنای حدوث وقایع جدید متعهد می نمایند. این مقاله تلاش میکند انواع و مبانی مختلف مذاکره مجدد را مورد بررسی قرار دهد

لینک کمکی