فایل word بررسی تطبیقی مشیت الهی از نظر ملاصدرا و آیات و روایات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی تطبیقی مشیت الهی از نظر ملاصدرا و آیات و روایات :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

مشیت الهی در طول تاریخ در همه زمینه ها همواره یکی از مسایل بنیادین در تفکر آدمی محسوب می شده است ومورد توجه دیرینه دانشمندان به ویژه در حوزه کلام وفلسفه بوده است لذا ارایه ی تفسیری صحیح از آن تاثیرقابل توجهی در زندگی و افکار آدمی خواهد داشت,ازطرفی هرگونه سو برداشت و تفسیر نادرست باعث انحراف از مسیر اصلی خواهد بود.در اندیشه ی ملاصدرا اراده الهی علم اوست به نظام اتم .او اراده را برای خدا هم در مقام ذات و هم در مقام فعل اثبات میکند و بر این باور است که خدا علت تامه ی مخلوقات است و بنابر ذاتیبودن اراده,صدور فعل از او ضروری است. او مشیت را ذیل مباحث علم و قدرت الهی مطرحمیکند و معتقد است مدار قادریت این است که مشیت سبب صدور یا ترک فعل است. در قرآن کریم هم مشیت الهی بی ارتباط به علم و قدرت خدا نیست و از لوازم دیگر آن,حکمت,رحمت و عدل خدا شمرده میشود و مشیت الهی تمام امورات هستی را در بر داردالبته این امر اختیار را از انسان سلب نمیکند. در این گفتار تلاش شده است مشیت الهی از نگاه حکمت متعالیه بررسی شود تا رابطه و وجوه تمایز و تشابه آن با آنچه در قرآن کریم به آن اشاره شده است بیان شود.

لینک کمکی