فایل word بررسی راهکارهای کنترل و نظارت بر عملکرد کارگزاران درسیره علوی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی راهکارهای کنترل و نظارت بر عملکرد کارگزاران درسیره علوی :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس پژوهش در فقه, حقوق و علوم اسلامی

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

در مباحث مدیریتی, اختیار و به تبع آن نظارت پایه مشروعیت بخشی به فعالیتهای اداری است. نظارت و کنترل, ضامن تحقق اجزا و اهداف مدیریتی _ برنامهریزی , سازماندهی و هدایت _ است هرچند دیدگاههای مختلف مدیریتی , در مورد نظارت ارایه نظر نمودهاند اما بررسی راهکارهای کنترل و نظارت بر عملکرد کارگزاران دردین الهی اسلام بهویژه سیره علوی میتواندراهگشای مدیران در ارایه مدیریتی کارآمد , در پیشبرد اهداف اجتماعی حکومت , باشد. برای گردآوری مطالب , کتب , مجلات و مقالات مرتبط با علم مدیریت الهی و نظارت بر آن , مطالعه , و یافته ها با بررسی و تحلیل عقاید و اندیشه های عملی بدست آمد. سیره حکومتی حضرت علی علیه السلام میتواند راهکارهای عملی برای نظارت بر مدیران ارایه نموده , جوامع انسانی رابه سوی مدیریتی کارامد , رهنمون گردد.این مقاله کیفی, با بررسی مدیریت اسلامی حضرت علی )ع( , که برگرفته از شناخت عمیق از زوایای روح و اهداف زندگی انسانیست راهکارهایی برای کنترل و نظارت بر امور محوله به کارگزاران به عنوان سرپرستان جامعه , ارایه می نماید

لینک کمکی