فایل word بررسی علل افزایش طلاق توافقی در دادگاه خانواده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی علل افزایش طلاق توافقی در دادگاه خانواده :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

تحولات اجتماعی و به دنبال آن تغییر نگرشها سبب گردیدهاست که تا طلاق به عنوان امری مذموم در میان مردم نباشد. آنچه در سالهای گذشته به عنوان آخرین راه از هم گسیختگی خانواده به شمار میآمد, حال طلاق توافقی از جمله اولین راهحلهای زوجین و اطرافیان آنها برای حل مشکلات است.در این مقاله با روش توصیفی, تحلیلی به بررسی این نوع طلاق و علل آن پرداخته شده است و دریافتیم که با ایجاد طلاق توافقی به عنوان نوعی از طلاق, با افزایش چشمگیر طلاق روبه رو بودهایم که اگر چه سبب افزایش آمار طلاق شدهاست اما به عنوان راه حلی است که از بسیاری از درگیریها جلوگیری میکند و سبب میشود تا زوجین با هماهنگکردن منافع خود از یکدیگر جدا شوند. طلاق توافقی علل مختلفی دارد, عدم درک زوجین از یکدیگر و موقعیتی که در آن قرار دارند و تفاوت آنها قبل و بعد از ازدواج و به دنبال آن انتظارات بالای آنها از یکدیگر برای تشکیل زندگی آرمانی میتواند مهم ترین علل طلاق توافقی و افزایش آن در دادگاههای خانواده باشد

لینک کمکی