فایل word بررسی مصادیق اشتغال بانوان در عصر ایمه و پیامد های اشتغال آنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی مصادیق اشتغال بانوان در عصر ایمه و پیامد های اشتغال آنان :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

در این مقاله با بررسی مصادیق اشتغال در عصر ایمه به این نکته دست می یابیم که بانوان همواره در سایه اسلام ناب محمدی (ص) به حقوق خود از جمله حق اشتغال دست یافته اند. اما باید گفت اشتغال آنان با هر انگیزه ای همواره پیامدهای مثبت و منفی خاص به خود را دارد,که علم و آگاهی نسبت به هر کدام از این پیامد ها می تواند درجهتتقویت نقاط مثبت و کاهش اثرات منفی مترتب بر اشتغال بانوان, از طرف دولت در عرصه سیاست گذاری و از طرف همسران در عرصه عمل به پویایی جامعه منجر شود.

لینک کمکی