فایل word بررسی نقش بازرس در شرکتهای تجاری بامطالعه تطبیقی در حقوق ایران ,آمریکا وفرانسه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی نقش بازرس در شرکتهای تجاری بامطالعه تطبیقی در حقوق ایران ,آمریکا وفرانسه :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس پژوهش در فقه, حقوق و علوم اسلامی

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

بازرس حساب با تایید صحت و درستی حساب های شرکت نقش عمده ای درجلب اعتمادمردم و اشخاص سرمایه گذار ایفامی نماید.شکل سهامداران یک شرکت در اداره شرکت اختیارات کامل قانونی دارند و از آنجایی که اداره شرکت بر عهده هییت مدیره است نظارت بر کار هییت مدیره نیز ضروری است. در قوانین مختلف دنیا پیش بینی کرده اند که اشخاص ثالث بر کار هییت مدیره نظارت داشته باشند. این اشخاص در قانون تجارت 1311 با عنوان مفتش و در لایحه قانون 1347 بازرس نامیده شده اند. بازرسان رکن مهم از ارکان متشکل یک شرکت هستند به گونه ای که بخشی از قانون تجارت به وظایف و تکالیف بازرسان اختصاص یافته است. بازرسان به موجب تصمیم مجمع انتخاب می شوند. اما درعین حال از مجمع عمومی و هییت مدیره کاملا0 مستقل هستند. بازرسان شرکت وظیفه حفظ حقوق همه اشخاصی را دارند که به نحوی با شرکت در ارتباط هستند یعنی مدیران – سهامداران – گذاران سرمایه – کارمندان – و فروشندگان شرکت. مشتریان درحقوق ایران, درماده 144الی156لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب24/12/1347 وآیین نامه اجرایی آن در بهمن ماه 1349 برای شرکت های سهامی پیش بینی شده است و در حقوق فرانسهازآوریل 1967 به موجب بند3ماده222 وبند2ماده 228 قانون شرکت تجارت فرانسه عمل نماید. درحقوق آمریکا,طبق قانون فدرال1933 مربوط به بورس اوراق بهادارگواهی صحت ودرستی اسنادمربوط به حساب شرکت توسط حسابرس مستقل پیش بینی شده وبراساس قانون 1934 بورس اوراق بهادار وقانون راجع به ثبت دردفترحساب شرکت اصلاحی 1946 به شرح مندرج درمتن قانون مشخص شده است. که دارای وجه اشتراک و افتراق می باشند. نوع توصیفی و تحلیلی بوده وروش گردآوری اطلاعات: روش گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانهای است.

لینک کمکی