فایل word روش های جایگزین اعتبارات اسنادی در نظام حقوق تجارت بین الملل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word روش های جایگزین اعتبارات اسنادی در نظام حقوق تجارت بین الملل :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس پژوهش در فقه, حقوق و علوم اسلامی

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

اصولا در تجارت بین المللی با توجه به این که طرفین )خریدار و فروشنده( از دو کشور مختلف هستند, شیوه پرداخت بهای کالا یکی از موانع اساسی انجام تجارت است, اگر خریدار بهای کالا را قبل از وصول کالا پرداخت می کرد, ممکن بود کالا برایش ارسال نگردیده یا کالا با شرایط خریداری شده متفاوت باشد یا به موقع ارسال نگردد. اگر فروشنده کالارا قبل از دریافت بهای کالا برای خریدار ارسال می کرد, ممکن بود خریدار بهای کالا را پرداخت نکرده یا در زمان مقرر پرداخت نکند یا کامل نپردازد. ره حل این بن بست شیوه ای از پرداخت یا وساطت دو بانک در شیوه ای از پرداخت به نام اعتبارات اسنادی موسوم بهL.Cکه از واژگانLetter of Creditاست.توجه به جذب سرمایه خارجی برای توسعه صنعتی, همواره برای سرمایه گذاران بین المللی از یک سو خریداران کالا از کشور که کالا در مقصد تحویل خریدار می شود و بیمه و حمل با فروشنده است را مبنای قرارداد خود قرار می دهد.بطور مثال اگر ارزش کالا با قواعد تحویل کالا به نماینده خریدار, تحویل کالا به کارخانه طرف خریدار برای تکمیل یا پردازش یا حمل کننده کالا تعیین شده باشد لازم است خریدار اعتماد به مقررات اسنادی ریالی با اعتبارات اسنادی بین المللیucp6000 مغایرتی نداشته باشد

لینک کمکی