فایل word بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد موسسات حسابرسی خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد موسسات حسابرسی خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران :


سال انتشار : 1396



تعداد صفحات :32

چکیده مقاله:

این تحقیق ارتباط بین سرمایه انسانی و عملکرد موسسات حسابرسی (عملکرد شامل مالی ,اقتصادی, انسانی و عوامل موثر در ارتقا موسسات حسابرسی ) راتجزیه و تحلیل می کند. این مطالعه به تجزیه و تحلیل تطبیقی کیفی تنظیم موسسات حسابرسی اعمال می شود. نتایج نشان می دهد وجود ترکیب متعدد از ویژگی های سرمایه انسانی منجر به عملکرد بالا می شود, در نتیجه حمایت از ارتباط سرمایه انسانی در صنعت حسابرسی و تاکید بر اهمیت ویژگی های سرمایه انسانی نسبت به عملکرد موسسات حسابرسی است. این یافته ها می تواند به کارآفرینان حسابرس در سرمایه گذاری توسعه ی آن صفات سرمایه انسانی که مربوط به موفقیت در بازار می باشد کمک کند.

لینک کمکی