فایل word بررسی تاثیرسود هرسهم بر رفتار آتی تصمیم گیران سرمایه گذار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی تاثیرسود هرسهم بر رفتار آتی تصمیم گیران سرمایه گذار :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : نخستین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

ژوهش حاضر به بررسی تاثیر سود هر سهم بر رفتار آتی تصمیم گیران سرمایه گذار می پردازد. در این راستا علاوه بر سود هر سهم, تاثیر سود تقسیم شده هر سهم , سود اعلام شده هر سهم و افزایش سرمایه بر رفتار آتی تصمیم گیران سرمایه گذار بررسی شده و 168 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1382 تا 1393 با استفاده از حذف سیستماتیک انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. لذا حجم نمونه پژوهش به 168 شرکت رسیده و در نهایت با استفاده از نرم افزار ایویوز(ورژن9), مدل رگرسیونی ترکیبی تخمین و شواهد پژوهش حاکی از آن است که سود اعلام شده هر سهم بر رفتار آتی تصمیم گیران سرمایه گذار اثر گذار است. همچنین از دیگر نتایج این پژوهش این است که سود هر سهم و افزایش سرمایه با رفتار آتی تصمیم گیران رابطه معناداری دارد. ولی سود تقسیمی اثری بر رفتار آتی تصمیم گیران سرمایه گذار ندارد.

لینک کمکی