فایل word بررسی عوامل موثر بر سکوت سازمانی در شرکت حفاری شمال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی عوامل موثر بر سکوت سازمانی در شرکت حفاری شمال :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : نخستین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

سکوت سازمانی زمانی صورت می گیرد که کارکنان از بیان ایده, اطلاعات و نظرات خود در سازمان خودداری می کنند. این تحقیق به دنبال بررسی این پدیده در شرکت حفاری شمال می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شرکت حفاری شمال در استان مازندران بوده است که تعداد آنها 250 نفر می باشد که بر اساس جدول مورگان 155 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. روش جمع آوری اطلاعات, کتابخانه ای و میدانی بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه بوده که پایایی آن 82/3 درصد بوده است. پژوهش حاضر از لحاظ نوع توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که سکوت سازمانی در شرکت حفاری شمال وجود دارد و ترتیب تاثیرگذاری عوامل آن, سازمانی, گروهی, مدیریتی و فردی می باشد.

لینک کمکی