فایل word بررسی کیفیت حسابرسی و مدیریت سود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی کیفیت حسابرسی و مدیریت سود :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : نخستین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

حسابرسی به عنوان بخشی از نظام راهبری شرکت, می تواند نقش مهمی در اعتبار بخشی و حصول اطمینان از کیفیت اطلاعات ارایه شده توسط مدیریت به بازار سرمایه, داشته باشد. حسابرسی به عنوان یک ساز و کار نظارتی می تواند باعث بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری و از جمله سود حسابداری, با استفاده از کاهش تفاوت بین وقایع اقتصادی گزارش شده و شرایط اقتصادی موجود گردد. نتایج تحققیات نشان داده است که حسابرسی با کیفیت بالا, باعث کاهش مدیریت سود شده و همچنین باعث کاهش میزان خطای اندازه گیری سهوی مدیریت در سنجش سود می گردد. یکی از این عوامل تاثیرگذار, طول دوره ی تصدی حسابرسی می باشد که با نتایج متضاد و در قالب دو فرضیه تخصص حسابرس و استقلال حسابرس ارایه شده است. فرضیه تخصص حسابرس بر این باور است که با افزایش طول دوره تصدی حسابرسی, کیفیت حسابرسی افزایش یافته که سبب کاهش عدم اطمینان اطلاعاتی می گردد و همچنین فرضیه استقلال حسابرس, باعث کاهش کیفیت حسابرسی شده که در نتیجه, سبب افزایش عدم اطمنیان اطلاعاتی می گردد.

لینک کمکی