فایل word تاثیر آموزش مهارت کارآفرینی و نقش آن بر توسعه ساختار سازمانی کوچک و بزرگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثیر آموزش مهارت کارآفرینی و نقش آن بر توسعه ساختار سازمانی کوچک و بزرگ :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

برنامه آموزش کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی در قالب یک مطالعه موردی از منظر تاثیر بر رفتارهای کارآفریناننه بررسی شده است. و از آانجا که دانشگاه به عنوان متولیان اصلی تربیت و پرورش منابع انسانی متخصص در جامعه ایفای نقش می کنند, و باید با تکیه بر رسالت خود دانش آموختگان را از طریق SME دانش بنیان, راه آنها را هموار و دولت و سایر بخش ها در هر زمینه برای رسیدن به اهداف خود عینیت بخشند و وحدت بخشی به فعالت ها به ویژه یکپارچه سازی آموزش ها و پژوهش های پراکنده موضوع کارآفرینی موجب تسریع در رشد و توسعه کارآفرینی به عنوان یک حوزه علمی نوظهور می شود و طبق مطالعات بعمل آموده کارآفرینی اکتسابی و باعث رشد اقتصادی می گردد و در ایران نیز در همین راستاست و برای ایجاد چنین مهارت هایی مورد نیاز است 1- آموزش مهارتهای کارآفرینی 2- اولویت بندی 3- ایجاد هماهنگی و تقسیم کار و نتایج نشان دهنده این است که بین ساختار سازمانی و کارآفرینی اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی