فایل word پدیده طلاق و گسست نسلها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پدیده طلاق و گسست نسلها :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

طلاق جدا شدن زن از مرد, رها شدن از قید نکاح و رهایی از پیمان زناشویی است که نه تنها باعث از هم گسیختگی بنیادی ترین نهاد اجتماعی( خانواده ) می شود , بلکه اثرات سو آن تمام ابعاد جامعه را در بر می گیرد. فرزندان پناهگاه اصلی خود را از دست می دهند و در دریای امواج اجتماع, گرفتار ناملایمات می شوند.در این مقاله طلاق و عوامل موثر بر آن و تآثیر طلاق بر گسست نسل ها با رویکرد جرم شناسی مورد بررسی قرار می گیرد.اگرچه در به وجود آمدن طلاق عوامل متعددی از جمله علل فرهنگی, اجتماعی, تفاوتهای تربیتی؛ اقتصادی؛ ایمانی و علل زیستی دخالت دارند و پدیده ای است که از یک عامل به وجود نمی آید در این مقاله سعی شده بر اساس اهمیت عوامل به آنها پرداخته شود.پرداختن به عامل طلاق, یا توجه به اثرات سو آن بر فرزندان و جامعه , امری لازم و ضروری است تا از این راه والدین از سرنوشت شوم فرزندان پس از جدایی آگاه شوند تا شاید شاهد کاهش این معضل و اثرات شوم آن در نسلهای بعد باشیم

لینک کمکی