فایل word تاثیر ایدیولوژیک رویداد حج در تقریب مذاهب اسلامی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثیر ایدیولوژیک رویداد حج در تقریب مذاهب اسلامی :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

امروزه بزرگترین سلاح غرب برای مبارزه با اسلام, ایجاد تفرقه بین مسلمانان از طریق حربه های مختلف است. در این میان مذهب گرایی, بارز ترین نمونه ی این اختلافات به شمار می رود لذا ایجاد وحدت و همگرایی میان مذاهب اسلامی بزرگ ترین دغدغه ی کنونی مسلمانان جهان می باشد. قرآن کریم و پیشوایان اسلام همواره تاکید بسیاری بر این امر داشته اند و راه های مختلفی را نیز برای مسلمانان قرار داده اند. یکی از مهم ترین طرق تقریب مذاهب که به پایگاه عظیم وحدت مسلمانان جهان معروف است, فریضه ی حج است که می تواند نقش بسیار پر رنگی در ایجاد یک پارچگی میان مسلمانان داشته باشد. حضور همزمان همه ی ملت ها با تفاوت های نژادی, مذهبی, فرهنگی و ظاهری زیر یک پرچم واحد در مکه و مدینه, باعث شده که حج مظهر و فرصت واقعی وحدت اسلامی تلقی شود. در این نوشتار, ضمن تبیین عناوینی همچون مذهب گرایی و لزوم ایجاد وحدت اسلامی, فلسفه و اهمییت حج و نقش آن در تقریب مذاهب از دیدگاه قرآن و روایات معتبر بررسی می شود و طبق اسناد و مدارک و مشهودات, اهمییت فریضه ی حج در تقریب مذاهب عیان می گردد.

لینک کمکی