فایل word تثبیت حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه با تشکیل گروه های تروریستی و جنگ نیابتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تثبیت حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه با تشکیل گروه های تروریستی و جنگ نیابتی :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

در این تحقیق به فایل word تثبیت حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه با تشکیل گروه های تروریستی و جنگ نیابتی می پردازد و روش کار به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد. سوال اصلی این تحقیق عبارت است از: فرایند تشکیل گروه های تروریستی و ایجاد جنگ نیابتی چه تاثیری در تثبیت حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه خصوصا عراق و سوریه دارد و فرضیه اصلی تحقیق عبارت است از این که تشکیل گروه های تروریستی محصول تنازعات فرقه ای و اندیشه های تکفیری است که ریشه در عملکرد گذشته دخالت های خارجی در منطقه و ایجاد بحران عمدی در راستای زیاده خواهی قدرت های بزرگ و حفظ منافع این قدرت ها و افزایش نفوذشان (به صورت نیابتی) در خاورمیانه (عراق و سوریه) می باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که سیاست های حمایت گرانه ی آمریکا از گروه های تروریستی در راستای ترویج جنگ مذهبی بین شیعه و سنی, پیگیری پروژه ی اسلام هراسی, تضعیف دولت های مخالف نظام سلطه و تبدیل آن ها به دولت حامی غرب, تامین امنیت صدور انرژی, تامین امنیت اسراییل و به حاشیه رفتن مخالفت اعراب با آن, تضعیف جبهه ی مقاومت, به خطر انداختن مرزهای امنیتی ایران و حضور نظامی و مستقیم در منطقه می باشد.

لینک کمکی