فایل word خشونت از منظر حقوقي ،فقهي و راهکارهاي مقابله وپيشگيري از گرايش به آن | open | 1698830

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word خشونت از منظر حقوقي ،فقهي و راهکارهاي مقابله وپيشگيري از گرايش به آن در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word خشونت از منظر حقوقي ،فقهي و راهکارهاي مقابله وپيشگيري از گرايش به آن راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word خشونت از منظر حقوقي ،فقهي و راهکارهاي مقابله وپيشگيري از گرايش به آن ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word خشونت از منظر حقوقي ،فقهي و راهکارهاي مقابله وپيشگيري از گرايش به آن ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word خشونت از منظر حقوقي ،فقهي و راهکارهاي مقابله وپيشگيري از گرايش به آن ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word خشونت از منظر حقوقي ،فقهي و راهکارهاي مقابله وپيشگيري از گرايش به آن ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word خشونت از منظر حقوقي ،فقهي و راهکارهاي مقابله وپيشگيري از گرايش به آن ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word خشونت از منظر حقوقي ،فقهي و راهکارهاي مقابله وپيشگيري از گرايش به آن ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word خشونت از منظر حقوقي ،فقهي و راهکارهاي مقابله وپيشگيري از گرايش به آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word خشونت از منظر حقوقي ،فقهي و راهکارهاي مقابله وپيشگيري از گرايش به آن

فایل word خشونت از منظر حقوقي ،فقهي و راهکارهاي مقابله وپيشگيري از گرايش به آن

بخشی از متن فایل word خشونت از منظر حقوقي ,فقهي و راهکارهاي مقابله وپيشگيري از گرايش به آن :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي حقوق علوم سياسي و معارف اسلامي

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

مهم ترین زمینه های گرایش به خشونت در جامعه ما زمینه های اجتماعی و زمینه های فرهنگی می باشند. در بعد اجتماعی, محرومیت های ساختاری عمده ترین نقش را در گرایش افراد به خشونت های فردی و به ویژه خشونت های گروهی و شورش های اجتماعی دارد. مهم ترین راهکارهای مقابله با زمینه های گرایش به خشونت در جامعه در بعد اجتماعی, راهکارهایی هستند که هدف آنها کاهش سطح محرومیت های ساختاری است. این راهکارها به طور عمده در دو شاخه ی سیاسی و اقتصادی جای می گیرند. در زمینه ی مقابله با اثرات منفی رسانه های جمعی راهکارها عمدتا بر پیشگیری وضعی استوار است. در بعد فرهنگی, تحقیقات فراوانی بر روی تاثیر رسانه های جمعی بر گسترش خشونت در سرتاسر جهان انجام شده است. حسادت, باورهای ناروا, مشکلات اقتصادی, بیماری, بدآموزی, بدگمانی, کبر و خودبینی, حب دنیا, شهوت, خستگی, از عوامل اصلی خشونت در آیات وحی معرفی شده اند. همچنین نشان از وجود همبستگی مثبت میان میزان استفاده از رسانه های جمعی و گسترش خشونت دارد. زمینه های روانی در میان زمینه های گرایش به خشونت به طور عمده دارای نقش واسطه ای بوده و در مواقع بسیاری معلول زمینه های اجتماعی است. تغییر وضعیت جسمی, سکوت, گوش دادن به سخنان خشونت گرا, توجه به آثار خشونت از راههای کنترل خشم شناخته می شود. از سویی دیگر حکومت ها با وضع برخی قوانین و مقررات می توانند در راستای کنترل خشم قدم بردارند. افزون بر این موارد, آموزش مهارت های زندگی به خصوص آموزش مهارت های خاص کنترل و مقابله با خشم نقشی اساسی در زمینه مقابله با خشونت ایفا می کند. در نهایت عمل به آموزه های دینی و شعایر اسلامی می تواند به افراد کمک کند تا به شیوه ی موثرتری با موقعیت های تنش زا مواجه شوند.

👇محصولات مشابه با فایل word خشونت از منظر حقوقي ،فقهي و راهکارهاي مقابله وپيشگيري از گرايش به آن👇

فایل word ديدگاه هاي موجود در حريم خصوصي | WORD فایل word راهبردهايي بر بحران حقوقي ناشي از تورم قوانين کيفري | WORD فایل word رسانه ها و باز توليد سياست هاي سخت گيرانه در مورد طرح مبارزه با اراذل واوباش | WORD فایل word روند اصلاحات سياسي در ايران | WORD فایل word رويکرد حقوق ايران و فرانسه بر طلاق قضايي | WORD فایل word رويکرد منشور حقوق شهروندي به مفهوم دولت رفاه | WORD فایل word رويکردحقوق شهروندي دررابطه با دولت الکترونيک | WORD فایل word رويه ي قضايي درخصوص رسيدگي به اعتراضات ناشي از آراي کميسيون ماده ي 77قانون شهرداري | WORD فایل word سرمايه گذاري خارجي و آگاهي با حداقل هاي آن | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word حقوق تضمين کننده کرامت انساني و سلامت متهم در زندان | WORD فایل word تاثير مديريت مشارکتي بر کارآفريني سازماني | WORD فایل word برنامه ريزي هاي مناسب در جهت صرفه جويي انرژي در طرح هاي معماري با رويکرد معماري پايدار مطالعه موردي: شهرستان ارسنجان | WORD فایل word الگويي ساختاري براي رابطه بين هوش رقابتي و هوش سازماني با ميانجي گري مديريت دانش مطالعه موردي : شعب بانک صادرات استان لرستان | WORD فایل word بازشناسي مقرنس بعنوان عنصري کاربردي تزييني و شيوه هاي اجرا | WORD فایل word طراحي مجموعه توريستي تفريحي بارويکرد اکوتوريسم در سدکرج | WORD فایل word بهبود الگوريتم اجتماع عنکبوت ها در حل مسايل بهينه سازي محدود | WORD فایل word فراهم سازي کيفيت سرويس درالگوريتم زمانبندي هماهنگ توزيع شده در شبکه هاي مش وايمکس | WORD فایل word ارتباط بين ميزان سرمايه اجتماعي و مشارکت عمومي در طرح هاي کميته امداد شهرستان خرم آباد | WORD فایل word بررسي فني و اقتصادي معدن سنگ تزييني مرمريت گشايش | WORD فایل word بررسي تاثير استفاده از اتوماسيون اداري در بهبود مکاتبات سازماني و افزايش بهره وري نيروي انساني | WORD فایل word رويه ي قضايي درخصوص رسيدگي به اعتراضات ناشي از آراي کميسيون ماده ي 77قانون شهرداري | WORD فایل word تعاريف و طراحي بازاريابي رابطه مند | WORD فایل word نقش فضاي مجازي در شفافيت و پاسخگويي،مطالعه موردي افشاء فيشهاي حقوقي نامتعارف | WORD فایل word بررسي جايگاه حقوق بزه ديدگان مالي در آيين دادرسي کيفري جمهوري اسلامي ايران | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word خشونت از منظر حقوقي ،فقهي و راهکارهاي مقابله وپيشگيري از گرايش به آن فایل word خشونت از منظر حقوقي ،فقهي و راهکارهاي مقابله وپيشگيري از گرايش به آندانلود فایل word خشونت از منظر حقوقي ،فقهي و راهکارهاي مقابله وپيشگيري از گرايش به آن فایلwordخشونتازمنظرحقوقي،فقهيوراهکارهايمقابلهوپيشگيريازگرايشبهآن