فایل word تحلیلی بر مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولین با رویکرد حل و نقل شهری (مطالعه موردی: شهر ساری)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحلیلی بر مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولین با رویکرد حل و نقل شهری (مطالعه موردی: شهر ساری) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

معلولیت به مثابه پدیده ای زیستی و اجتماعی, واقعیتی است که تمام جوامع, صرف نظر از میزان توسعه یافتگی, اعم از کشورهای صنعتی و غیرصنعتی با آن مواجه هستند. ارزیابی فضاهای عمومی با توجه به نیازهای معلولین و جانبازان و برنامه ریزی جهت آن, یکی از ضروریات هر جامعه بخصوص جامعه ما که بعد از جنگ تحمیلی با جمع کثیری از جانبازان و معلولین مواجه است می باشد. با توجه به اهمیت موضوع, در این پژوهش به یکی از مهمترین نیازهای معلولین و جانبازان در سطح فضاهای شهری یعنی ترافیک می پردازیم. هدف از تحقیق حاضر, تحلیلی بر مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولین با رویکرد حل و نقل شهری مطالعه موردی شهر ساری می باشد. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی, مشاهدات میدانی, مصاحبه و به دست آوردن داده ها, از طریق پرسشنامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزار SPSS می باشد.

لینک کمکی