فایل word راهکارهای عملی سازی بام سبز در معماری معاصر اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word راهکارهای عملی سازی بام سبز در معماری معاصر اهواز :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

وضعیت آب و هوای خاص شهرستان اهواز به خصوص در این چند سال گذشته, با پدیدار شدن ریزگردهایی که ریه تنفسی شهر را از بین برده, زندگی را برای شهروندان سخت تر کرده است. هدف از این پژوهش, دستیابی به راهکارهایی عملی و اجرایی است تا بتوان فرهنگ استفاده از معماری پایدار را که ضمن تشویق استفاده از انرژی های تجدید شونده, سبب حیات دوباره ی زمین می شود, گسترش داد. همچنین در این مقاله سعی شده است با توجه به اقلیم خاص منطقه, راهکارهایی برای عملی سازی بام های سبز در سطح شهر یافت, تا هم بتوان به ریه تنفسی شهر کمک بیشتری کرد و هم در راستای همگام سازی دوباره معماری و طبیعت گامی بلند برداشت.این هدف در ابتدا نیازمند شناخت بام سبز و بررسی انواع آن, با توجه به مزیت ها و معایبی که دارد, می باشد. در ادامه ی آن با توجه به نمونه موردی هایی که مورد بررسی قرار داده شده است و با الگو گیری از راهکارهای استفاده شده ی آن ها, راهکارهایی اجرایی متناسب با اقلیم شهرستان اهواز پیشنهاد می شود. نمونه موردی های بررسی شده در این مقاله آکادمی علوم کالیفرنیا و دانشگاه نانیانگ سنگاپور می باشد. روش تحقیق در این پژوهش با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای می باشد. با مطالعه و تحلیل نمونه های موردی , با ایجاد یک جدول روش ها و راهکارهای آن ها مورد بررسی قرار گرفت و در آخر با الگوگیری از نمونه های ذکر شده راهکارهای عملی سازی و روش های متناسب با اقلیم شهرستان اهواز بیان شده است. با توجه به مطالعات انجام شده, در نتیجه اجرایی و عملی بودن بام سبز در شهر اهواز نیازمند حمایت و پشتیبانی از سوی دولت و سازمان های دولتی برای استفاده از روش آزمون و خطا نسبت به راه کار های اجرایی این سیستم و پوشش های گیاهی متنوع و متناسب با اقلیم می باشد.

لینک کمکی