فایل word مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی منطقه 6 شهر تبریز با استفاده از روش تحلیل شبکه و مدل AHP در محیط GIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی منطقه 6 شهر تبریز با استفاده از روش تحلیل شبکه و مدل AHP در محیط GIS :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

ایستگاه های آتش نشانی, مراکزی مهم و حیاتی در شهرها هستند که نقش مهمی در تامین ایمنی و آسایش شهروندان دارند. خدمات رسانی به موقع ایستگاه های آتش نشانی بیش از هر چیزی مستلزم استقرار آن ها در مکان های مناسب است. عوامل متعددی در مکان یابی آن ها دخیل هستند که تحلیل همه جانبه شان با روش های سنتی امری زمان بر و دشوار است. از طرفی عدم توجه به این عوامل موجب ایجاد خسارات جانی و مالی فراوان خواهد شد. GIS, نرم افزار توانمندی است که می تواند این امر را تسهیل بخشد. ازآنجایی که این پژوهش بر آن است تا مکان های بهینه را برای استقرار ایستگاه های آتش نشانی در منطقه 6 شهر تبریز مشخص کند, پس از مطالعات اولیه و گردآوری داده های موثر در مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی و دسته بندی آن ها, جهت تعیین محل های دقیق و علمی از تلفیق سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و روش وزن دهی سلسله مراتبی (AHP) و روش همپوشانی استفاده شده است و مناطق مناسب جهت قرارگیری ایستگاه های آتش نشانی در این منطقه در نقشه نهایی مشخص گردیده است.

لینک کمکی