فایل word الگوی شخصیت سالم از دیدگاه محمد اقبال لاهوری: انسان خودی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word الگوی شخصیت سالم از دیدگاه محمد اقبال لاهوری: انسان خودی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره ملی نماز و سلامت روان

تعداد صفحات :4

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: روان شناسان کمال با دیدی نو به ماهیت انسان می نگرند. هدف آن ها درمان افراد نژند و پریش نیست, بلکه بیداری و رهایی استعدادهای انسان برای تحقق بخشیدن به توانایی های خویشتن و یافتن معنای ژرف تری در زندگی است. در این دیدگاه, شخصیت سالم شیوه ای از بودن است که فرد تحت هدایت هوش, عقل و میل به زندگی به گونه ای رفتار و عمل می کند که موجب ارضای نیازها, افزایش رشد, آگاهی و ظرفیت های انسانی و نیز توانایی عشق ورزیدن می شود. هدف این مطالعه بازبینی دیدگاه محمد اقبال لاهوری و چارچوب بندی الگوی شخصیت سالم برخاسته از آن است. روش: این پژوهش, یک مطالعه ی کتاب خانه ای است که با بازبینی منابع و متون درصدد استخراج و ترسیم الگوی شخصیت سالم, در چارچوب روان شناسی کمال, از دیدگاه این اندیشمند اسلامی– پاکستانی است. یافته ها: شخصیت سالم اقبال, انسان خودی است, نه انسان بی خود . در تعبیرهای اقبال خودی عبارت است از خودآگاهی, خودیابی و خود شدن و همه ی امکانات خویش را شکوفا ساختن. انسان خودی کسی است که از موقعیت اجتماعی, فردی و وجودی خویش آگاه باشد. من فردی و اجتماعی خود را حفظ کرده, نیرومند ساخته, امکانات وجودی و اجتماعی خویش را دریافته و درصدد شکوفا ساختن آن ها باشد. انسان خودی اقبال دارای ویژگی هایی از این قبیل است: 1) تجربه ی وجودی یا بعد عرفانی, 2) احساس تماس, نزدیکی و هماغوشی, 3) نیازمند خلوت و جلوت , 4) پرانرژی, نیرومند و قهار, 5) سرشار از عشق و جوشش, 6) مملو از عمل و حرکت, 7) آرزومند و جویای کمال, 8) مجاهد, 9) سرنوشت ساز, 10) بهبودگرا, 11) خوداتکا, بی نیاز و مستغنی. نتیجه گیری: هدف اقبال این است که بگوید دین اسلام هم چنان استعداد آن را دارد که شخصیتی سالم, عمیق و نیرومند را پرورش دهد. فرهنگش هنوز می تواند فرزند خویش را از دامن فرهنگ و تمدن غرب بازگیرد و در دامن خویش پرورش دهد. اگرچه ممکن است این الگو یک ایده آل دسترس ناپذیر را ارایه دهد ولی بهتر است مشوق رفتن به سمت آن باشیم.

لینک کمکی