فایل word الگوي شخصيت سالم از ديدگاه محمد اقبال لاهوري: انسان خودي | open | 1698990

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word الگوي شخصيت سالم از ديدگاه محمد اقبال لاهوري: انسان خودي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word الگوي شخصيت سالم از ديدگاه محمد اقبال لاهوري: انسان خودي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word الگوي شخصيت سالم از ديدگاه محمد اقبال لاهوري: انسان خودي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word الگوي شخصيت سالم از ديدگاه محمد اقبال لاهوري: انسان خودي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word الگوي شخصيت سالم از ديدگاه محمد اقبال لاهوري: انسان خودي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word الگوي شخصيت سالم از ديدگاه محمد اقبال لاهوري: انسان خودي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word الگوي شخصيت سالم از ديدگاه محمد اقبال لاهوري: انسان خودي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word الگوي شخصيت سالم از ديدگاه محمد اقبال لاهوري: انسان خودي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word الگوي شخصيت سالم از ديدگاه محمد اقبال لاهوري: انسان خودي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word الگوي شخصيت سالم از ديدگاه محمد اقبال لاهوري: انسان خودي

فایل word الگوي شخصيت سالم از ديدگاه محمد اقبال لاهوري: انسان خودي

بخشی از متن فایل word الگوي شخصيت سالم از ديدگاه محمد اقبال لاهوري: انسان خودي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره ملي نماز و سلامت روان

تعداد صفحات :4

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: روان شناسان کمال با دیدی نو به ماهیت انسان می نگرند. هدف آن ها درمان افراد نژند و پریش نیست, بلکه بیداری و رهایی استعدادهای انسان برای تحقق بخشیدن به توانایی های خویشتن و یافتن معنای ژرف تری در زندگی است. در این دیدگاه, شخصیت سالم شیوه ای از بودن است که فرد تحت هدایت هوش, عقل و میل به زندگی به گونه ای رفتار و عمل می کند که موجب ارضای نیازها, افزایش رشد, آگاهی و ظرفیت های انسانی و نیز توانایی عشق ورزیدن می شود. هدف این مطالعه بازبینی دیدگاه محمد اقبال لاهوری و چارچوب بندی الگوی شخصیت سالم برخاسته از آن است. روش: این پژوهش, یک مطالعه ی کتاب خانه ای است که با بازبینی منابع و متون درصدد استخراج و ترسیم الگوی شخصیت سالم, در چارچوب روان شناسی کمال, از دیدگاه این اندیشمند اسلامی– پاکستانی است. یافته ها: شخصیت سالم اقبال, انسان خودی است, نه انسان بی خود . در تعبیرهای اقبال خودی عبارت است از خودآگاهی, خودیابی و خود شدن و همه ی امکانات خویش را شکوفا ساختن. انسان خودی کسی است که از موقعیت اجتماعی, فردی و وجودی خویش آگاه باشد. من فردی و اجتماعی خود را حفظ کرده, نیرومند ساخته, امکانات وجودی و اجتماعی خویش را دریافته و درصدد شکوفا ساختن آن ها باشد. انسان خودی اقبال دارای ویژگی هایی از این قبیل است: 1) تجربه ی وجودی یا بعد عرفانی, 2) احساس تماس, نزدیکی و هماغوشی, 3) نیازمند خلوت و جلوت , 4) پرانرژی, نیرومند و قهار, 5) سرشار از عشق و جوشش, 6) مملو از عمل و حرکت, 7) آرزومند و جویای کمال, 8) مجاهد, 9) سرنوشت ساز, 10) بهبودگرا, 11) خوداتکا, بی نیاز و مستغنی. نتیجه گیری: هدف اقبال این است که بگوید دین اسلام هم چنان استعداد آن را دارد که شخصیتی سالم, عمیق و نیرومند را پرورش دهد. فرهنگش هنوز می تواند فرزند خویش را از دامن فرهنگ و تمدن غرب بازگیرد و در دامن خویش پرورش دهد. اگرچه ممکن است این الگو یک ایده آل دسترس ناپذیر را ارایه دهد ولی بهتر است مشوق رفتن به سمت آن باشیم.

👇محصولات مشابه با فایل word الگوي شخصيت سالم از ديدگاه محمد اقبال لاهوري: انسان خودي👇

فایل word بررسي اثر راهکارهاي آوادرماني در اصلاح و بهبود تلفظ در نماز دختران کاشت حلزوني شنوايي | WORD فایل word بررسي اثر راهکارهاي آوادرماني در وضو و نماز بر کاهش استرس و اضطراب مادران در کودکان کاشت حلزوني شنوايي | WORD فایل word بررسي احکام، کارکردها و جايگاه مسجد | WORD فایل word بررسي تاثير نماز بر سلامت روان دانشجويان دانشگاه اروميه | WORD فایل word بررسي تاثير نماز خواندن بر بهداشت رواني دانشجويان | WORD فایل word بررسي رابطه بين نگرش نسبت به نماز با هوش هيجاني در دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلي | WORD فایل word بررسي رابطه بين نماز با اضطراب و تنظيم هيجاني دانشجويان دانشگاه علمي کاربردي تهران | WORD فایل word بررسي معاني نماز و اضطراب در متون اسلامي و روانشناسي و اثرات نماز در کاهش اضطراب | WORD فایل word بررسي مقايسه ي نشانه هاي اضطراب، افسردگي و استرس در افراد نمازخوان و تارک نماز | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word پاورپوینت روستای دوان | WORD فایل word تاثير فناوري اطلاعات سبز در مصرف انرژي با رويکرد مجازي سازي | WORD فایل word تحقیق فعالیتهای فوق برنامه | WORD فایل word ريزرخساره ها و محيط رسوبي نهشته هاي کربناته ي کرتاسه ي بالايي پاليوسن در زون جوش خورده ي سيستان، جنوب خاوري بيرجند، برش حيدرآباد | WORD فایل word پاورپوینت نقش مدیریت مشاركتی و نظام پیشنهادات در توسعه منابع | WORD فایل word بهينه سازي کانال انتقال سيال با مقطع مستطيلي با استفاده از شبکه عصبي GMDH و الگوريتم بهينه سازي MPSO | WORD فایل word ارايه مداري جديد به منظور کاهش نويز سوييچينگ همزمان | WORD فایل word ارتباط بين ميزان سرمايه اجتماعي و مشارکت عمومي در طرح هاي کميته امداد شهرستان خرم آباد | WORD فایل word قانون تعزيرات حکومتي وتاثير آن برتخلفات اقتصادي | WORD فایل word بررسي تاثير تبادل اطلاعات بازاريابي رابطه اي بر حفظ و جذب مشتريان خدمات بانکداري الکترونيک موسسه اعتباري توسعه | WORD فایل word پاورپوینت درمورد معماری بیونیکی | WORD فایل word پاورپوینت (اسلاید) مباحث پیشرفته در مدیریت ریسک | WORD فایل word بهينه سازي و طراحي زنجيره تامين سوخت زيستي ريزجلبک | WORD فایل word بررسي جايگاه حقوق بزه ديدگان مالي در آيين دادرسي کيفري جمهوري اسلامي ايران | WORD فایل word بررسي تاثير حاشيه نشيني بر امنيت اجتماعي مطالعه موردي شهر کرمانشاه | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word الگوي شخصيت سالم از ديدگاه محمد اقبال لاهوري: انسان خودي فایل word الگوي شخصيت سالم از ديدگاه محمد اقبال لاهوري: انسان خوديدانلود فایل word الگوي شخصيت سالم از ديدگاه محمد اقبال لاهوري: انسان خودي فایلwordالگويشخصيتسالمازديدگاهمحمداقباللاهوري:انسانخودي